59. Obvestilo o zatiranju AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 15.06.2022 07:04 - Zaključeno


Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja) – BBCH 71 (nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo).

 

V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela, je sedaj čas za prvo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo predvsem v stadiju ličinke L2, smo pa v tem tednu našli tudi prve ličinke L3 stadija. Škropljenje naj bo opravljeno v času med 15. in 25. junijem, vendar NE pred povsem zaključenim cvetenjem VSEH SORT v vinogradu! Pred uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu.

 

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17) obvezno za vse imetnike vinske trte in sicer:


- v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (območje celotne Štajerske in Prekmurja).

 

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji

 

Za prvo zatiranje ameriškega škržatka priporočamo uporabo sledečih insekticidov; Mospilan 20 SG v odmerku 0,375 kg/ha (1 krat letno), Sivanto prime v 0,5 l/ha ( 1 krat letno) ali Movento SC 100 v 0,7 L/ha (2 krat letno). V ekoloških vinogradih je mogoče uporabiti Flora verde (3 krat letno) ali Biotip floral v 1,6 l/ha (3 krat letno).

 

Število potrebnih tretiranj:

 

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi obvezno opraviti:

  • Dve tretiranji v okuženih območjih (glej seznam občin) v severovzhodni Sloveniji. V primeru, da vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče in izkazuje, da so ulovljeni manj kot 4 škržatki na ploščo na teden, drugega tretiranja ni potrebno opraviti. O optimalnem terminu in priporočenih pripravkih za drugo tretiranje vas bomo obvestili v naslednjih obvestilih.

  • Najmanj eno tretiranje v varovalnih pasovih (glej seznam). Priporoča se spremljanje ulova ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče. V primeru, da se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, se opravi tudi drugo tretiranje.

  • V EKOLOŠKI pridelavi so obvezna najmanj 3 tretiranja. Sredstva na podlagi piretrina imajo kontakten način delovanja in posledično kratko delovanje, zato se tretiranja opravijo v presledkih, ki niso daljši od 7 dni.

 

V brajdah in ohišnicah v razmejenem in okuženem območju je obvezno vsaj eno tretiranje v rastni dobi. Priporoča se uporaba pripravkov Flora verde ali Biotip floral, ki jih je mogoče kupiti brez Potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine samo v specializiranih prodajalnah s FFS.

 

Ulov odraslih ameriških škržatkov na rumene lepljive plošče začnemo spremljati po prvem opravljenem tretiranju. O načinu in natančnem času izobešanja rumenih lepljivih plošč vas bomo obvestili.

 

Okuženo območje: občine Dobrovnik, Lendava, Trnovska vas, Destrnik, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž; katastrske občine v občini Ljutomer - Desnjak, Bučkovci, Drakovci, Moravci, Godemarci, Presika, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Kamenščak, Stara cesta, Mekotnjak, Radomerje, Gresovščak, Plešivica, Ilovci, Slamnjak in del katastrske občine Globoka, del katastrske občine Globoka v občini Razkrižje; katastrske občine v občini Ormož: Vičanci, Senešci, Sodinci, Velika Nedelja, Šardinje, Hum, Lahonci, Žvab, Runeč, Stanovno, Ivanjkovci, Žerovinci, Cerovec Stanka Vraza, Veličane, Mali Brebrovnik, Veliki Brebrovnik, Vinski vrh, Miklavž, Hermanci, Gomila, Kog, Vuzmetinci, Kajžar, Zasavci, Lačaves, Jastrebci, Vitan, Pavlovski vrh, Pavlovci, Hardek, Ormož in Ključarovci pri Ormožu.

Varovalni pas: občine Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci, Puconci, Moravske Toplice, Hodoš, Kobilje, Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Črenšovci, Razkrižje (razen dela katastrske občine Globoka), občina Ljutomer (razen zgoraj naštetih katastrskih občin), občina Ormož (razen zgoraj naštetih katastrskih občin) in občine: Središče ob Dravi, Maribor, Duplek, Lenart, Cerkvenjak Kungota, Pesnica, Šentilj, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Apače, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Ptuj, Dornava, Gorišnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vojnik, Slovenske Konjice, Poljčane, Makole, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.)

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih.

 

Za prvo škropljenje priporočamo uporabo zgoraj navedenih pripravkov.

 

Obvezno je treba opraviti najmanj dve tretiranji proti ameriškemu škržatku. Obvezno je tudi spremljanje ulova ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče od začetka julija. Če je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še tretje tretiranje.

 

O optimalnem terminu in priporočenih pripravkih za drugo in tretje tretiranje vas bomo obvestili v naslednjih obvestilih.

 

Izven razmejenih območij zlate trsne rumenice zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma, če je populacija velika. V vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

Aplikacija fitofarmacevtskih sredstev

 

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti v času tretiranja z insekticidi, zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

 

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

 

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek.

 

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha).

 

Za pripravek Movento SC 100 priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).


Datum objave obvestila: 15.06.2022 07:04
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS