88. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.08.2021 10:33 - Zaključeno


Jablana dosega večinoma 85 % končne velikosti plodov (85 po lestvici BBCH).

Svetujemo periodično obnavljanje zaščitne fungicidne obloge za varstvo pred jablanovim škrlupom. Razmik med tretiranji je 10 do 14 dni, razen ob nevihtah z intenzivnimi nalivi. Uporabite: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; karenca 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; karenca 21 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; karenca 28 dni), MERPLUS (2 l /ha). Pri zgodnjih sortah pridejo v poštev tudi pripravki, ki delujejo še na skladiščne bolezni: ZATO 50 WG (100-150 g/ha; 21 dni karence), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; karenca 35 dni), LUNA CARE (3 kg/ha; 28 dni karence),... Krajšo karenco imajo predvsem proti povzročiteljem skladiščnih bolezni predvideni BELLIS (0,8 kg/ha; 7 dni), GEOXE (0,45 kg/ha; 3 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 3 dni) ali POMAX (1,6 l/ha; 5 dni karence). Smiselna je tudi raba pripravka VITISAN (7,5 kg/ha; 1 dan; za nekatere sorte je lahko fitotoksičen), ki ima poleg jablanovega škrlupa delovanje še na mušjo pegavost in pepelaste plesni in ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi.

Visoke temperature in zračna vlaga ugodno vplivajo na prerazmnožitve rdeče sadne in navadne, koprivine pršice. Nadzorujte jih z VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; deluje tudi na jablanovo bolšico in jablanovo rjasto pršico; karenca 7 dni), oziroma KANEMITE SC, KOROMITE ali MILBEKNOCK (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje; karenca 14 dni).

Za zatiranje krvave in drugih listnih uši pride v poštev PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha; karenca 14 dni).

Proti drugemu rodu jabolčnega zavijača priporočamo: AFFIRM (največ 4 kg/ha; 7 dni karence), AFIRM OPTI (2 kg/ha; 7 dni karence), LASER PLUS (0,3 l/ha; 7 dni karence ; primeren tudi za ekološko pridelavo), MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; tudi za ekološko pridelavo), CARPOVIRUSINE (1 l/ha; tudi za ekološko pridelavo), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni karence), EXIREL (0,9 l/ha; 7 dni karence),….

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.08.2021 10:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS