85. VARSTVO VINSKE TRTE - 28.07.2021 23:33 - Zaključeno


V vinogradih se večina grozdih jagod med seboj stika in prehaja v zorenje. (79 – 81 po lestvici BBCH).

Okužb z oidijem vinske trte v letošnji rastni dobi ni za zapostavljati. Varstvo vinogradov je proti tej bolezni potrebno izvajati na 8 dni. V primeru, da okužb kljub periodičnemu varstvu ne morete obvladati, predlagamo dve zaporedni tretiranji na 3 – 4 dni, s katerim prekinete razvojni krog glive. V poštev pridejo sredstva: DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), CUSTODIA (0,7 l/ha), PROSPER CS 300 (1 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TALENDO EXSTRA (0,2 – 0,4 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha),… Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi žvepla, VITISAN (12 kg/ha) ter KARBICURE (5 kg/ha) ali AQ-10 (35 g/ha), ki so primerni za ekološko pridelavo.

Proti peronospori vinske trte pridejo v poštev: REBOOT (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), MILDICUT (4 l/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO C (4 – 5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), PERGADO SC (0,6 l/ha), SANVINO (1,5 kg/ha), ORONDIS (0,6 l/ha), ZORVEC ZELAVIN (0,6 l/ha),… Na legah, kjer aktivnih okužb nimate prisotnih, lahko tretirate vinograde s pripravki kot so: AVTAR 75 NT, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANFIL PLUS 75 WG, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 v odmerku 2 kg/ha, POLYRAM DF (v 0,24 % konc., največji dovoljeni odmerek je 2,4 kg/ha),… V primeru bujnejše rasti lahko uporabite tudi pripravke na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), BADGE WG (2,5 kg/ha; do obarvanja jagod), CUROXAT (5,3 l/ha; le do začetka zorenja), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDODOX 75 WG (1,6 kg/ha; le do začetka zorenja). Pri nanosu sredstev proti peronospori je razmik med tretiranji lahko daljši, prilagojen količini in intenzivnosti padavin.

V primeru neurja s točo dajemo prednost sredstvom na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F,…) in bakrovim pripravkom.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.07.2021 23:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS