84. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.07.2021 08:13 - Zaključeno


V vinogradih se večina grozdih jagod med seboj že stika. (79 po lestvici BBCH).

Nevarnost okužb z oidijem vinske trte je v trenutnih vremenskih razmerah izredno velika. Najbolj so izpostavljene lege na območju Črnomlja, Semiča ter na Bizeljskem. Varstvo vinogradov je proti tej bolezni potrebno izvajati na 8 dni. V primeru, da okužb kljub periodičnemu varstvu ne morete obvladati, predlagamo dve zaporedni tretiranji na 3 – 4 dni, s katerim prekinete razvojni krog glive. V poštev pridejo sredstva: DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), CUSTODIA (0,7 l/ha), PROSPER CS 300 (1 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TALENDO EXSTRA (0,2 – 0,4 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha),… Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi žvepla, VITISAN (12 kg/ha) ter KARBICURE (5 kg/ha) ali AQ-10 (35 g/ha), ki so primerni za ekološko pridelavo.

Proti peronospori vinske trte pridejo v poštev: REBOOT (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), MILDICUT (4 l/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO C (4 – 5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), PERGADO SC (0,6 l/ha), SANVINO (1,5 kg/ha), ORONDIS (0,6 l/ha), ZORVEC ZELAVIN (0,6 l/ha),… Na legah, kjer aktivnih okužb nimate prisotnih, lahko tretirate vinograde s pripravki kot so: AVTAR 75 NT, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANFIL PLUS 75 WG, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 v odmerku 2 kg/ha, POLYRAM DF (v 0,24 % konc., največji dovoljeni odmerek je 2,4 kg/ha),… Tam je razmik med tretiranji lahko daljši, prilagojen količini in intenzivnosti padavin.

Pri sortah, kjer se jagode še niso strnile skupaj, lahko za preventivno varstvo pred sivo plesnijo v predelu grozdja nanesete: CANTUS (1,2 kg/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), SCALA (2 l/ha), ZENBY (1,5 l/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha). V poštev pridejo tudi sredstva z antagonističnim delovanjem: AMYLO - X (1,5 – 2,5 kg/ha), SERENADE ASO (4 l/ha), BOTECTOR (1 kg/ha), TEAGRO (0,37 kg/ha) ali POLYVERSUM (0,25 kg/ha. Za zmanjševanje okužb imajo vpliv tudi KARBICURE (5 kg/ha), OROCIDE PLUS (6,4 l/ha) in PREV-GOLD (6,4 l/ha). Vseh osem je primernih za ekološko pridelavo.

V primeru neurja s točo dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F, folpan gold,…).

Za preprečevanje poškodb, ki jih na jagodah povzročijo gosenice 2. rodu grozdnih sukačev, svetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi Bacillus thuringhiensis: DELFIN WG (1 kg/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE (0,75 kg/ha), oz. CORAGEN (150 ml/ha), AFFIRM (1,5 kg/ga), LASER PLUS (0,2 l/ha)…

Drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu zlate trsne rumenice:

V vinorodni deželi Posavje je večina ameriških škržatkov preobraženih v odrasle osebke. Njihovo prisotnost v vinogradih ugotavljate z obešanjem rumenih lepljivih plošč (najmanj 4 do 5 plošč na ha, menjava na 14 dni).

V vinogradih drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku opravite, če ste prvič uporabili Decis 2,5 EC ali Exirel in se pri spremljanju prisotnosti na rumene lepljive plošče ulovijo 4 ali več škržatkov na teden. V poštev za drugo tretiranje pride SIVANTO PRIME (0,5 l/ha, le 1× v rastni dobi), če ga niste uporabili že za prvo, ali EXIREL (največ 0,9 l/ha).

V ekološki pridelavi 7 do 15 dni po prvem tretiranju ponovite s FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL (v odmerku 1,6 l/ha). Po 7 do 15 dnevih po drugem, sledi še tretje tretiranje.

V brajdah in ohišnicah se isto lahko uporabi FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta obvezni 2 do 3 tretiranji:

V matičnih vinogradih se lahko za drugo tretiranje uporabi SIVANTO PRIME (če ga niste že za prvo), MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; le 2× v rastni dobi) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; zatira tudi grozdne sukače; uporaba le do debeline jagod velikosti graha). Za tretje tretiranje proti odraslim škržatkom v prvi dekadi avgusta uporabite SIVANTO PRIME (le 1× v rastni dobi!), MOVENTO SC 100 ali DECIS 2,5 EC (uporaba le do debeline jagod velikosti graha). To tretiranje opravite, če na rumenih lepljivih ploščah ulovite 4 ali več škržatkov.

V matičnjakih opravite drugo tretiranje 2 do 3 tedne po prvem. Uporabite lahko MOSPILAN 20 SG (le 1× v rastni dobi), SIVANTO PRIME (le 1× v rastni dobi), MOVENTO SC 100, DECIS 25 EC (uporaba le do debeline jagod velikosti graha). Tretje tretiranje opravite 2 tedna po drugem, če na rumene lepljive plošče ulovite 4 ali več škržatkov.

V trsnicah opravite drugo tretiranje 3 tedne po prvem. Uporabite lahko MOSPILAN 20 SG (le 1× v rastni dobi), SIVANTO PRIME (le 1× v rastni dobi), MOVENTO SC 100, DECIS 25 EC (uporaba le do debeline jagod velikosti graha). Tretje tretiranje opravite 2 tedna po drugem, če na rumene lepljive plošče ulovite 4 ali več škržatkov.

Opozorilo: vsa sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so strupena za čebele!

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.07.2021 08:13
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS