80. VARSTVO PARADIŽNIKA - 20.07.2021 10:21 - Zaključeno


Na pridelovalnih površinah, kjer ste v preteklih letih beležili poškodbe na pridelku od gosenic paradižnikovega molja, priporočamo opazovanje in po potrebi uporabo: AFFIRM (1,5 kg/ha; karenca 3 dni), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna), CORAGEN (175 ml/ha, karenca 3 dni), DELFIN WG (0,75 kg/ha, karenca ni potrebna), LEPINOX PLUS (1 kg/ha, karenca ni potrebna), STEWARD (125 g/ha, karenca 3 dni), STEWARD OPZ (125 g/ha, karenca 10 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 20.07.2021 10:21
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS