79. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 14.07.2021 14:15 - Zaključeno


Jablana in hruška dosegata približno 60 do 70 % končne velikosti plodov (76 - 77 po lestvici BBCH).

Svetujemo periodično obnavljanje zaščitne fungicidne obloge za varstvo pred jablanovim škrlupom. Razmik med tretiranji je do 14 dni, razen ob nevihtah z intenzivnimi nalivi. Priporočamo: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), MERPLUS (2 l /ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha).

V primeru neurja s točo svetujemo varstvo s pripravki na osnovi aktivne snovi kaptan (merpan, merplus, orthocide, scab).

V ekoloških nasadih posvečajte pozornost na varstvo pred listnimi pegavostmi. Uporabite pripravke na osnovi kislih glin in žvepla. Svetujemo sredstvo za krepitev rastlin MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (4-8 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja jih izmenjujete z VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje; omejuje še razvoj mušje pegavosti, sajavosti plodov, škrlupa in pepelastih plesni).

Prerazmnožitve rdeče sadne in navadne, koprivine pršice nadzorujte z VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; deluje tudi na jablanovo bolšico in jablanovo rjasto pršico), oziroma KANEMITE SC, KOROMITE ali MILBEKNOCK (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

V nasadih, kjer poškodbe na plodovih pogosto povzročajo druge vrste zavijačev ali koruzna vešča, lahko uporabite sredstva na osnovi Bacillus thuringhiensis: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha) ali DELFIN WG (0,75 kg/ha).

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 14.07.2021 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS