76. VARSTVO OREHOV - 08.07.2021 15:26 - Zaključeno


Pridelovalcem orehov svetujemo postavitev privabilnih pasti za spremljanje orehove muhe. Po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom namestite v krošnjo eno na 2 in drugo na višino 6 m nekaj deset metrov m oddaljenih dreves. Ukrepate po zabeleženem začetku naleta muhe. Dovoljenje za varstvo pridelka imajo IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi), LASER 240 SC (0,15 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi) in LASER PLUS (0,075 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi).

Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja lahko pristopite z DECIS TRAP OREHOVA MUHA (50 do 100 pasti na ha) ali pa prekrijete tla pod drevesi s tekstilno kopreno. V tem primeru nameščena koprena / ponjava fizično prepreči izletanje izleglih muh.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 08.07.2021 15:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS