72. OBVESTILO ZA VARSTVO PAPRIKE - 08.07.2021 14:21 - Zaključeno


V nasadih paprike opažamo prve gosenice ter odrasle osebke koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lahko eno izmed naslednjih sredstev: AFFIRM (2 kg/ha; karenca 3 dni), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha; karenca 3 dni), NEEMAZAL – T/S (2-3 l/ha; karenca 3 dni v zaščitenih prostorih), DELFIN WG (0,75 kg/ha, karenca ni potrebna v zaščitenih prostorih), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna v zaščitenih prostorih).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 08.07.2021 14:21
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS