54. VARSTVO VINSKE TRTE - 04.06.2021 14:02 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je večinoma na stopnji razvitih socvetij (57 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom priporočamo, da skrbite za redno obnovo varstva pred peronosporo vinske trte. Zaščitna obloga je oslabljena, ko pade 25 ali več mm dežja na m2. Svetujemo uporabo kombiniranih pripravkov: MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), DELAN PRO (3 l/ha); MOXIMATE 725 WG (do cvetenja 1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (do cvetenja 1,25 kg/ha), MOXIMATE PLUS (do cvetenja 1,25 kg/ha), FOLPAN GOLD (do konca cvetenja 2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), ARMETIL M (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha),…

V primeru neurja s točo dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F, mikal, momentum, folpan gold, universalis…). Pomembno je, da se vinogradi pred tretiranjem osušijo.

Proti oidiju vinske trte na najbolj izpostavljenih legah uporabite: KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), KUSABI 300 SC (do začetka cvetenja 0,15 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha),… oz. dodajte pripravke na osnovi žvepla: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MICROTHIOL DISPERSS, AZUMO WG, PEPELIN WG, VINDEX 80 WG, COSAVET DF, COSINUS, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, SYMBIOTICA FITO GRANULIRANO ŽVEPLO, POL-SULPHUR 80 WG, BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO ali VERTIPIN v priporočenih odmerkih.

V ekološki pridelavi pride za zaščito pred peronosporo vinske trte v poštev raba bakrovih pripravkov: NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), BADGE WG (do cvetenja 1,25 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha).

Proti oidiju vinske trte dodajate SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA. V primeru rednega pojavljanja bolezni, ukrepajte s sredstvom VITISAN (3 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.06.2021 14:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS