52. OBVESTILO ZA VARSTVO PARADIŽNIKA - 03.06.2021 09:28 - Zaključeno


S primerno temperaturo in dovolj vlage v zraku, so izpolnjeni pogoji za nastanek krompirjeve plesni na paradižniku. V zavarovanih prostorih skrbite za redno zračenje. Za preventivno škropljenje lahko uporabite enega od kontaktnih pripravkov:

 • AVTAR 75 NT 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 kg/ha

 • CUPRABLAU Z 35 WP 3 kg/ha

 • DITHANE DG NEOTEC 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • DITHANE M 45 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • KOCIDE 2000 2 kg/ha

 • MANFIL 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • MANFIL 80 WP 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • MANFIL PLUS 75 WG 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • NORDOX 75 WG 1 kg/ha

 • PERGADO C 5 kg/ha

 • PINOZEB M-45 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • POLYRAM DF 2 kg/ha

Pripravki s preventivnim in dodatnim kurativnim delovanjem:

 • COPFORCE EXTRA 2 kg/ha

 • MIRADOR 250 SC 1L/ha

 • MIRADOR 250 SC 1L/ha

 • ORTIVA 1 L/ha

 • REVUS 0,6 L/ha

 • REVUS TOP 0,3 do 0,6 L/ha (odvisno od velikosti rastlin)

 • ZAFTRA AZT 250 SC 1 L/ha

Po okužbi:

 • ACROBAT MZ WG 2 kg/ha (4.7.2021 preneha dovoljenje)

 • RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 2,5 kg/ha (30.6.2021 preneha dovoljenje)

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila, upoštevajte karenco in ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.06.2021 09:28
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS