47. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 28.05.2021 08:43 - Zaključeno


Pogoste padavine in višje temperature bodo ustvarile povečano relativno vlažnost zraka, ki bo omogočila zelo ugodne pogoje za razvoj krompirjeve plesni. Pri pregledih krompirišč zaenkrat še nismo zaznali okužb.

Kljub temu vam priporočamo, da v nasadih krompirja, kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivna škropljenje z enim od kontaktnih pripravkov: AVTAR 75 NT (2,0 kg/ha), BANJO (0,4 l/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2,0 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha).

V ekološki pridelavi pridejo v poštev pripravki na osnovi bakra: BADGE WG, CUPRABLAU Z 35 WP*, CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (1 kg/ha), ki jih lahko uporabljate celotno rastno dobo. V integrirani pridelavi pa pridejo v poštev za zaključna škropljenja.

V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

V krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati pa priporočamo uporabo fungicidov, ki imajo polsistemično ali sistemično delovanje: ACROBAT MZ WG* (2 kg/ha), BANJO FORTE (1,0 L/ha), CARIAL FLEX (0,6 kg/ha), COPFORCE EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE PARTNER (0,15 kg/ha) + kontaktni pripravek, CYMBAL (0,2 do 0,25 kg/ha) + kontaktni pripravek, ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), FORTUNA GOLD (3 kg/ha), FUDAN GOLD (3 kg/ha), INFINITO (1,2-1,6 l/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), PROXANIL 450 SC (2,0 – 2,5 L/ha), REBOOT (0,45 kg/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), REVUS TOP* (0,6 L/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIVAL DUO (2,5 l/ha), SACRON 45 DG (0,22 kg/ha) + kontaktni pripravek, TANOS 50 WG (0,7 kg/ha) ali ZIGNAL SUPER* (0,5 l/ha).

V primeru neurja s točo svetujemo uporabo kontaktnih pripravkov.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 28.05.2021 08:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS