46. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V ŽITIH - 28.05.2021 08:42 - Zaključeno


Pšenica je na območju JV v razvojni fazi od sredine klasenja (BBCH 55) do začetka cvetenja (BBCH 61). V času cvetenja je najbolj primeren čas za zatiranje fuzarioz. Ob obilici padavin v zadnjem času se nevarnost okužb še dodatno povečuje. Za namen njihovega zatiranja lahko uporabite naslednje pripravke: ASCRA XPRO (1,5 L/ha), BOUNTY (0,6 l/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 L/ha), MAGNELLO (1 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PLEXEO (1,5 l/ha), PRAKTIS (0,8 l/ha), PROCER 300 EC (0,65 l/ha), PROMINO 300 EC (0,65 l/ha), PROSARO (1 L/ha), PROTENDO 300 EC (0,65 l/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), SIRENA (1,5 L/ha), TARTAROS 300 EC (0,65 l/ha), TEBUSHA 25% EW (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha).

Natančen opis pripravkov in glivičnih bolezni je dostopen tudi v dokumentu na spletni strani KGZS - Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (varstvo žit (pšenica, ječmen) pred boleznimi 2021)).

V nekaterih posevkih prihaja do prerazmnožitve rdečega žitnega strgača (1 ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov) in listnih uši (prag v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas). Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega od navedenih pripravkov v obvestilu iz dne 18.05.2021.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 28.05.2021 08:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS