31. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 05.05.2021 10:55 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimne pšenice so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-35). Ozimni ječmen pa je v fazi vidnih prvih resic (BBCH 47) oz. na bolj zgodnjih legah že v sredini klasenja (BBCH 55).

Zatiranje bolezni

Tudi v letošnjem letu beležimo dobro prezimila žita z zelo malo okužbami. Se pa v prihodnje zaradi povečane prisotnosti vlage pričakuje povečan pojav glivičnih bolezni Pozorni bodite na preseže pragove (več o tem si lahko preberete v prispevku 'Glivične bolezni v žitih 2021' na naši spletni strani http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pri ječmenu je prag za ječmenov listni ožig presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri ječmenovi mrežasti pegavosti pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje priporočamo uporabo pripravka, ki bo zatiral obe bolezni in ki bo deloval kurativno ali eradikativno. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: CHAMANE (1 L/ha), COMRADE (1 L/ha), LIBRAX (1,33 – 2,0 L/ha), MIZONA (1 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROSARO (1,0 L/ha), PROTENDO 300 EC (0,65 L/ha), RETENGO (1,25 L/ha), REVYSTAR (1,5 L/ha), REVYTREX (1,125 L/ha), REVYSTAR (1,5 L/ha), REVYSTAR XL (0,75 – 1,5 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha) ali ZOXIS 250 SC (1 L/ha).

V zadnjih letih v ječmenu opažamo povečan pojav okužb z ramularijsko pegavostjo ječmena (Ramularia collo-cygni). Priporočamo, da pregledate posevke in tam kjer je ozimni ječmen v razvojni fazi vidne prve resice (BBCH 47 - 49) izvedete zaščito posevka (s kasnejšim tretiranjem ne boste dosegli željenega učinka). Tam kjer ste prvo škropljenje proti ječmenovemu listnemu ožigu in na ječmenovi mrežasti pegavosti že izvedli priporočamo uporab enega izmed naslednjih pripravkov: ASCRA XPRO (1,2 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha), IMTREX XE (2 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha) ali SILTRA XPRO (1 L/ha). Tam kjer zaščita posevka ječmena še ni bila izvedena pa priporočamo da izberete pripravek, ki delujejo na vse tri glivične bolezni: LIBRAX (1,33 – 2,0 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), REVYSTAR (1,5 L/ha), REVYCARE (1,5 L/ha), REVYTREX (1,125 L/ha), REVYSTAR XL (0,75 – 1,5 L/ha) ali ZANTARA (1,5 L/ha).

Na pšenici je prag za listno pegavost presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: ASCRA XPRO (1,5 L/ha), BOUNTY (0,6 L/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), CHAMANE (1 L/ha), COMRADE (0,75 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha), EMINENT 125 EW (1 L/ha), FAXER (1 L/ha), IMTREX XE (2 L/ha), KEYPRO (1 L/ha), LIBRAX (1,33-2,0 L/ha), MIRADOR FORTE (1,5 – 2 L/ha), MIRADOR XTRA (0,6 – 1,0 L/ha), MIZONA (1 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PLEXEO (1,5 L/ha), PRAKTIS (0,8 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROCEED (2 L/ha), PROCER 300 EC (0,65 L/ha), PROMINO 300 EC (0,65 L/ha), PROTENDO 300 EC (0,65 L/ha), PRAKTIS (0,8 L/ha), PROSARO (1 L/ha), REVYCARE (1,5 L/ha), REVYSTAR (1,5 L/ha), REVYSTAR XL (0,75 – 1,5 L/ha), REVYTREX (1,125 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), SIRENA (1,5 L/ha), TARTAROS 300 EC (0,65 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha) ali ZOXIS 250 SC (1 L/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.05.2021 10:55
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS