22. VARSTVO OREHOV - 14.04.2021 15:02 - Zaključeno


Nasadi orehov začenjajo z brstenjem.

Za preventivno varstvo pred bakterijskimi okužbami s povzročitelji iz rodov Xantomonas in Pseudomonas priporočamo nanos bakrovih pripravkov. V poštev pridejo: CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 1,7 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,4 kg/ha) ali CUPRABLAU Z UKTRA WP (3,1 kg/ha).

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 14.04.2021 15:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS