111. Varstvo vinske trte - 28.08.2006 12:30 - Poslano


Grozdne jagode se mehčajo in barvajo. Škropljenje proti peronospori vinske trte svetujemo le še pri mladih trtah ter pri poznih sortah, kjer je še veliko mladic. Za varstvo uporabite dotikalni fungicid. Glede na predviden čas trgatve izberite pripravke z ustrezno dolgo karenco. Najkrajšo karenco, 21 dni, ima večina bakrovih pripravkov, preostali dotikalni fungicidi pa imajo večinoma 28 do 42 dni karence.

V mnogih vinogradih se ob deževnem vremenu pojavlja siva grozdna plesen. V takih primerih poškropite grozdje z enim izmed pripravkov kot je switch 62 5WG, teldor SC 500, sumilex, cantus, ronilan DF, mythos ali kidan . Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Škropivu lahko dodate žveplov pripravek cosan, kumulus, mycrothiol, pepelin, močljivo žveplo karsia ali thiovit jet , ki deluje proti oidiju in zavira razvoj pršic šiškaric.


Datum objave obvestila: 28.08.2006 12:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS