14. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 26.03.2021 12:09 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (23 – 28 po lestvici BBCH). Lepo vreme omogoča sočasen razrast plevelov. Priporočamo, da pregledate posevke na prisotnost plevelov. Če opažate prekomerno zapleveljenost se odločite za spomladansko uporabo herbicidov. Pri odločanju za zaščitno sredstvo, upoštevajte plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, terminov setve in vrste žita ter priporočene odmerke. Zelo pomembna pa je kakovostna aplikacija.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Z zatiranje plevelov v času razraščanja lahko uporabite naslednje pripravke: ALLIANCE (65-10 g/ha), ALISTER NEW (1 L/ha), ALLY SX (30 g/ha), ARRAT* (0,2 kg/ha), ATLANTIS STAR (0,20 – 0,333 kg/ha), AXIAL (0,6-0,9 L/ha), AXIAL ONE (1 L/ha), BIATHLON 4D* (70 g/ha), BONACA (0,6 – 0,8 L/ha), BOUDHA (20 g/ha), CLYDE FX (1,5 L/ha), CORELLO DUO (170 – 265 g/ha), DUPLOSAN KV (2 l/ha), DUPLOSAN KV 600 (1,5 l/ha), ERGON (70 g/ha), ESTERON (0,75-1 l/ha), EMCEE* (1 l/ha), FINY (30 g/ha), FLAME (30 g/ha), FLUROSTAR 200 (0,75 – 1 L/ha), GRODYL (20-40 g/ha), HERBOCID XL (1,25 l/ha), HUSSAR OD (0,1 L/ha), HUSSAR PLUS (0,2 L/ha), HUSSAR STAR (0,2 - 0,3 kg/ha), LANCELOT (33 g/ha), LECTOR DELTA (0,1 L/ha), LONTREL 100* (1-1,2 l/ha), MEZZO (20-30 g/ha), MUSTANG 306 SE (0,4-0,6 l/ha), MUSTANG FORTE (0,8 – 1 l/ha), PALLAS 75 WG (120-250g/ha), QUELEX (37,5 g/ha), SARACEN MAX (25 g/ha), SAVVY (30 g/ha), SEKATOR OD (0,15 L/ha), SEKATOR PLUS (0,6 L/ha), STARANE FORTE (0,54 L/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha), TANDUS 200 EC (2 l/ha), TBM 75 WG (20 g/ha), U 46 M-fluid* (1 l/ha) ali XANADU (0,1 kg/ha).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2021 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 26.03.2021 12:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS