12. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 25.03.2021 09:05 - Zaključeno


V posevkih oljne ogrščice smo zaznali pojav suhe trohnobe stebla ogrščice (Phoma lingam). Pozorni bodite tudi na pojave ostalih glivičnih bolezni, kot sta bela zrnata gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) in črna pegavost (Alternaria brassicae spp.).

Na podlagi zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se nato odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

SREDSTVO

ODMEREK

DELUJE NA

PRIPOROČEN ČAS UPORABE

FOLICUR EW 250

ORIUS 25 EW

1 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo

Od začetka rasti stebla do konca cvetenja

(BBCH 30 - 69).

BOUNTY

0,6 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Od začetka cvetenja do polnega cvetenja

(BBCH 60 - 65).

BUZZ ULTRA DF

0,33 kg/ha

Zatira: belo gnilobo

Od začetka cvetenja do polnega cvetenja

(BBCH 60 - 65).

CARAMBA

PLEXEO

SIRENA

1,2 L/ha

Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo

Od začetka rasti do začetka cvetenja posevka

(BBCH 30 - 69)

CHAMANE

1 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu Alternaria

Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)

CUSTODIA

1 L/ha

Zmanjševaje okužb z: belo gnilobo

Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)

MAVITA 250 EC

SCORE 250 EC

0,5 L/ha

Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost

Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja

(BBCH 21 do 69)

MIRADOR 250 SC

ORTIVA

TAZER 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

1 L/ha

Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo

Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja

(BBCH 60 - 69)

MIRADOR FORTE

1,5 do 2 L/ha

Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo

Od začetka rasti stebel do konca cvetenja

(BBCH 30 - 69)

MIRADOR XTRA

1 L/ha

Zmanjševanje okužb: bela gniloba

Zatiranje: črne pegavosti

začetek – konec cvetenja (BBCH 60 - 69)

PRAKTIS

0,7 L/ha

Zmanjševanje okužb: bela gniloba

od razvojne faze začetka rasti stebla do faze konca cvetenja (BBCH 30 - 69)

PROCER 300 EC

PROMINO 300 EC

TARTAROS 300 EC

0,6 L/ha

Zmanjšuje okužbe z: suho trohnobo, belo gnilobo

od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69)

PROPULSE

1 L/ha

Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost

Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo

Od 4 razvitega lista, do faze, ko je 30% luskov doseglo končno velikost (BBCH 14 - 73)

PROTENDO 300 EC

0,6 L/ha

Zmanjševanje okužb s: suho trohnobo

od razvojne faze šest listov razvitih do faze rumenega brsta, ko so vidni prvi venčni listi (BBCH 16-59)

Zmanjševanje okužb z: bela gniloba ter črno listno pegavost

od razvojne faze začetka cvetenja do faze konca cvetenja (BBCH 61-69)

ROYALTY

0,5 kg/ha

Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo in črno listno pegavostjo

od razvojne faze pojava socvetja do konca cvetenja (BBCH 55-69)

SISAM

0,8 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Ko so odprti prvi cvetovi do konca cvetenja

(BBCH 60 - 69)

TEBUSHA 25% EW

1 L/ha

Zatiranje: suhe trohnobe

od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja (BBCH 55-65)

ZAMIR

1,5 L/ha

Zatiranje: bele gnilobe, suhe trohnobe stebla ogrščice in črne listne pegavosti

a) bela gniloba: cvetenje BBCH 65

b) suha trohnoba: razraščanje – začetek cvetenja (BBCH 20-59)

c) črna pegavost: cvetenje (BBCH 60-69)

ZENBY

0,8 L/ha

Delno zmanjšuje okužbe: belo gnilobo

Polno cvetenje (BBCH 60 – 65)

Navedeni pripravki niso strupeni za čebele, a zaradi morebitnega odvračalnega učinka priporočamo, da nanos vseeno opravite v večernem času.

Več informacij o najpogostejših boleznih in škodljivcih na oljni ogrščici si lahko najdete na spletni strani KGZS Zavoda Novo mesto, Nasveti, Varstvo rastlin (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 25.03.2021 09:05
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS