11. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI - 23.03.2021 14:04 - Zaključeno


Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (Meligethes aeneus) in repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi)

Pri pregledu posevkov oljne ogrščice zaznavamo povečan pojav repičarja in repičnega kljunotaja. Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti. Kar je v trenutnih vremenskih razmerah zelo verjetno na vseh posevkih. V primeru kljunotaja je prag škodljivosti presežen, če na 10 rastlinah najdete 2 - 3 hrošče. Pri repičarju pa je ta prag nižji in znaša 2 - 3 osebke/rastlino v času nabreklih brstov (BBCH 55).

Na voljo so naslednji registrirani insekticidi:

PRIPRAVEK

ODMEREK

REPIČAR

KLJUNOTAJI

OPOMBE

DECIS 100 EC

63 ml/ha

X

 

K

DECIS 2,5 EC

0,3 L/ha

X

 

K

EVURE

0,2 L/ha

X

X

K

FASTHRIN 10 EC

0,1 L/ha

X

 

K

KARATE ZEON 5 CS

0,15 L/ha

X

X

K

KARIS 10 CS

75 ml/ha

X

 

K

MAVRIK 240 EW

0,2 L/ha

X

X

K

POLECI

0,3 L/ha

X

 

K

SINDOXA

0,085 kg/ha

X

X

K

STEWARD OPZ

85 g/ha

X

 

K

Hroščki repičarja se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

Kljunotaj odlaga jajčeca v vrhnje dele stebla, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebla se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

K: kontaktni pripravek; S: pripravek s sistemičnim delovanjem.

Več informacij o najpogostejših boleznih in škodljivcih na oljni ogrščici si lahko najdete na spletni strani KGZS Zavoda Novo mesto, Nasveti, Varstvo rastlin (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 23.03.2021 14:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS