84. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 04.11.2020 12:37 - Zaključeno


Koščičaste sadne vrste zaključujejo fazo intenzivnega odpadanja listja. Rane, ki pri tem nastajajo so vdorna mesta za okužbe z boleznimi lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

Zato svetujemo, da v intenzivnih nasadih breskev in sliv za zatiranje ožiga breskove skorje kot rakastih obolenj koščičarjev uporabite sistemični fungicid Topsin M (1,7 kg/ha), s katerim boste posredno vplivali tudi na zmanjšanje potenciala sadnih gnilob.

Uporabite lahko tudi pripravek Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki poleg omenjenih bolezni na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah in češpljah zatira še listne pegavosti kot so listna luknjičavost koščičarjev , češnjeva listna pegavost in češpljeva rdeča listna pegavost. Zato lahko z njim poškropite tudi češnje in višnje.

Prav tako lahko za omejevanje naštetih bolezni uporabite enega od bakrovih pripravkov. Vloga le teh je razkuževalne narave in kažejo tudi dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Badge WG (3,5 kg/ha breskev, nektarina, marelica, češnja, višnja, sliva), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha – breskev, nektarina), Cuprablau Z 35 WG (1,6 – 2 kg/ha – breskev, marelica, češnja, sliva), Champion 50 WG (2 – 3 kg/ha – češnja, višnja, marelica, sliva, češplja) ali Nordox 75 WG (2 kg/ha – breskev, nektarina).

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo enake ali višje od 5 °C.


Datum objave obvestila: 04.11.2020 12:37
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS