134. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 19.10.2020 08:37 - Zaključeno


Breskov rak in ožig breskove skorje

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 19.10.2020 08:37
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS