81. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI - 14.08.2020 10:38 - Zaključeno


Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla!

Svetujemo, da se že pred setvijo odločite, kdaj in kateri herbicid boste uporabili za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov v oljni ogrščici.

Za herbicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Možnosti uporabe herbicidov v oljni ogrščici so:

 

a) uporaba herbicida pred setvijo oljne ogrščice

v predsetveni obdelavi tal za oljno ogrščico lahko uporabite neselektivni sistemični herbicid Credit xtreme a.s. glifosat v obliki izopropilamino soli in a.s. glifosat v obliki kalijeve soli v odmerku (1,33 - 4,0 L/ha) za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Uporaba v času pred setvijo. Proti širokolistnim in ozkolistnim plevelom: Devrinol 45 FL a.s. napropamid (2,5 L/ha; ozimna oljna ogrščica). Potrebno ga je pred setvijo plitvo (2-5 cm) zadelati (inkorporirati) v tla. Postopek inkorporacije hkrati izrabimo za mehanično zatiranje plevelov, talnih škodljivcev in polžev, ki radi napadajo vznikajoče posevke. Aplikacijo izvedemo na primerno vlažna tla! Upoštevati moramo, da ne deluje na plevele iz družin križnic (Brassicaceae) in razhudnikov (Solanaceae).

 

b) uporaba herbicida po setvi, pred ali ob vzniku oljne ogrščice

za oljno ogrščico, posajeno v vrste lahko uporabite po setvi, v času 5 dni po setvi, vendar pred vznikom posevka, neselektivni sistemični herbicid Credit xtreme a.s. glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli v odmerku (1,2 - 2,0 L/ha) za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Proti ozkolistnim in širokolistnim plevelom: *Teridox 500 EC a.s. dimetaklor (2,0 L/ha), v razvojni fazi od suhega semena oljne ogrščice do vznika – klični listi prodrejo skozi zemljo na površje (BBCH 00-09). Opozarjamo, da je herbicid *Teridox 500 EC dovoljeno uporabiti na isti površini samo enkrat vsako tretje leto, v največjem dovoljenem odmerku 2,0 L/ha! Herbicidi Centium 36 CS, Command 36 CS (zaloge v uporabi do 30.4.2021), Dr Metrob Klomazon (zaloge v uporabi do 30.4.2021), vsi z a.s. klomazon, so talni herbicidi, namenjeni zatiranju nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela. Z njimi se tretira po setvi oziroma najpozneje tri dni po setvi in pred vznikom posevka v odmerku (0,25 L/ha) pri porabi vode 200 – 400 L/ha; uporaba na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni sezoni! Herbicid Angelus a.s. klomazon je talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela, uporaba v odmerku (0,33 L/ha), takoj po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi vznika koreninice iz semena (BBCH 00-05), uporaba na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni dobi!

 

c) uporaba herbicida po setvi, pred ali po vzniku oljne ogrščice

proti ozkolistnim in širokolistnim plevelom: *Successor 600 a.s. petoksamid (2,0 L/ha), pred vznikom oljne ogrščice ob zadostni talni vlažnosti BBCH (00-09), oziroma po vzniku oljne ogrščice do razvojne faze 4 listov (do BBCH14), priporočena poraba vode je 200-400 L/ha; na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni sezoni!

Herbicid *Fuego top a.s. kvinmerak + metazaklor se uporablja za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici v razvojni fazi pred vznikom oljne ogrščice (BBCH 00-09) ali v razvojni fazi po vzniku oljne ogrščice (BBCH 10-14) v odmerku (2,0 L/ha) pri porabi vode 200 – 400 L/ha. Opozarjamo, da na istem zemljišču lahko uporabimo največ 2,6 L sredstva *Fuego top na ha v obdobju treh let! Sredstvo posebno dobro deluje v času, ko pleveli še niso vznikli in ko imamo v tleh na razpolago dovolj vlage. Setev naj bo enakomerno globoka in seme naj bo dobro pokrito z zemljo.

Herbicid *Fuego a.s. metazaklor se uporablja za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici v odmerku (1,5 L/ha). Škropimo v fenološki fazi pred ali takoj po vzniku oljne ogrščice, do faze, ko ima oljna ogrščica razvita 2 lista (BBCH 00-12) ter pred vznikom plevela oziroma najpozneje do faze, ko ima plevel dva lista. Za dobro delovanje je potrebna zadostna talna vlaga!

Herbicid *Butisan 400 SC a.s. metazaklor se uporablja kot selektivni talni herbicid v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. Škropimo po setvi pred vznikom gojenih rastlin ali po vzniku gojenih rastlin, najpozneje do faze razvitih osmih listov (BBCH 00-18), v odmerku (2,5 L/ha), priporočena poraba vode 100-400 L/ha. Zaradi možnosti ostankov FFS v sledečih gojenih rastlinah se po tretiranju s sredstvom *Butisan 400 SC 6 mesecev ne sme na isto površino sejati oz. saditi drugih gojenih rastlin!

Herbicida *Butisan S ali *Rapsan 500 SC oba z a.s. metazaklor se uporabljata kot selektivna talna herbicida v ozimni in jari oljni ogrščici na prostem za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. Škropimo po setvi pred vznikom od fenološke faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali po vzniku v fenoloških faza od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha (20mL/100 m2). S sredstvom se lahko tretira tudi v deljenem (split) odmerku, npr. v odmerku 1,4 L/ha (14 mL/100 m2) se tretira pred vznikom, v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2) pa nato po vzniku posevka. Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. Herbicidi na osnovi aktivne snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne snovi na ha smejo uporabljati na istem zemljišču samo vsako tretje leto!

Herbicid *Tanaris a.s. dimetenamid-P + kvinmerak, se uporablja v ozimni oljni ogrščici za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, vzniklega iz semena, pred vznikom do fenološke faze vznika kličnega lista oljne ogrščice (BBCH 00-09) ali po vzniku oljne ogrščice od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih osmih listov (BBCH 10-18), v odmerku 1,5 L/ha in porabi vode 200-400 L/ha. *Tanaris se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat vsako 3. leto!

 

d) uporaba herbicidov po setvi, po vzniku oljne ogrščice

herbicid Belkar a.s. halauksifen-metil + pikloram se uporablja v ozimni oljni ogrščici za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Je selektivni herbicid , ki prehaja v rastlino preko listov. Herbicid lahko uporabimo jeseni v deljenem odmerku 0,25 L/ha v razvojni fazi od razvitih dveh do štirih listov (BBCH 12-14). Če se pleveli ponovno pojavijo, se tretiranje ponovi v odmerku 0,25 L/ha, pri čemer naj bo minimalni presledek med tretiranjema 14 dni. Ali jeseni v enkratnem odmerku 0,5 L/ha od fenološke faze, ko je razvit šesti list do faze ko je razvit osmi list (BBCH 16-18). Tretiranje se priporoča, ko plevel aktivno raste in je majhen. Herbicid *Korvetto a.s. halauksifen-metil + klopiralid je selektivni herbicid in se uporablja v ozimni oljni ogrščici v odmerku 1,0 L/ha za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela. Uporaba po vzniku posevka, spomladi, od fenološke faze, ko še ni stranskih poganjkov (BBCH 20) do fenološke faze, ko so cvetni brsti še vedno obdani z listi (BBCH 50). Sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni. Herbicid *Lontrel 100 a.s. klopiralid se uporablja kot selektivni sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov, v odmerku (1,0–1,2 L/ha), pri porabi vode 200-300 L/ha. V oljni ogrščici ga uporabljamo v razvojni fazi, ko je prvi list oljne ogrščice razgrnjen in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11-55). Zaradi izrazite občutljivosti na ostanke v tleh, se sme na površino predhodno tretirano s herbicidom *Lontrel 100 sejati sojo in fižol po 6 mesecih, sladkorno peso, lucerno, čebulo in komarček po enem letu, krompir, sončnice in paradižnik po 15 mesecih ter grah po dveh letih! *Lontrel 72 SG a.s. klopiralid se uporablja kot selektivni sistemični herbicid za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov, v odmerku (0,17 kg/ha). V oljni ogrščici ga uporabljamo v razvojni fazi, ko je prvi list oljne ogrščice razgrnjen in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11-55). Ostanki sredstva Lontrel 72 SG v rastlinskih tkivih (vključno z gnojem), ki se niso popolnoma razkrojili, lahko vplivajo na naslednje občutljive gojene rastline!

*Cleranda® a.s. metazaklor + imazamoks, je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela, ki se uporablja samo v hibridih oljne ogrščice označene kot CLEARFIELD®. S herbicidom Cleranda® tretiramo po vzniku oljne ogrščice označene kot CLEARFIELD®, od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti do fenološke faze osmih listov (BBCH 10-18), v odmerku (2,0 L/ha) in porabi vode 200 – 300 L/ha. Uporaba *Cleranda® se priporoča najpozneje do fenološke faze štirih listov plevela. Zaradi izboljšanja delovanja je priporočeno dodajanje močila. Opozorila! Sredstvo *Cleranda® se lahko uporablja samo na hibridih oljne ogrščice, ki imajo poleg imena sorte tudi oznako CLEARFIELD®. Sredstvo *Cleranda® deluje na sorte oljne ogrščice, ki niso označene z oznako CLEARFIELD®, kot neselektivni herbicid in jih popolnoma uniči! Sredstva se ne sme uporabljati na površinah, kjer se pogosto pojavljajo poplave! Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi!

Cleravo a.s. imazamoks + kvinmerak, je kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma tudi preko korenin. Sredstvo Cleravo se uporablja po vzniku oljne ogrščice za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela izključno v posevkih CLEARFIELD® hibridov oljne ogrščice, ki so tolerantni na aktivno snov imazamoks in sicer: v ozimni oljni ogrščici v jeseni po vzniku od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti do fenološke faze osmih listov (BBCH 10-18), ali v ozimni oljni ogrščici spomladi po ponovnem začetku rasti od razvojne faze začetka rasti stebla do faze, ko so prisotni cvetni brsti, kateri so še vedno obdani z listi (BBCH 30-50), ali v jari oljni ogrščici spomladi po vzniku od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti do fenološke faze osmih listov (BBCH 10-18). V vseh primerih v odmerku 1 L/ha z dodatkom močila. Priporočena uporaba vode je 100 – 400 L/ha. Optimalna razvojna faza za zatiranje ozkolistnega plevela in samoniklih žit je faza dveh ali treh listov (BBCH 12-13), za zatiranje širokolistnih plevelov pa faza dveh do štirih listov (BBCH 12-14). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni!

 

e) uporaba herbicidov proti ozkolistnim plevelom in samosevcem žit

Samosevci pšenice in ječmena se v septembru zelo hitro razvijajo in lahko močno zavrejo razvoj oljne ogrščice. Po vzniku jih hkrati z drugimi ozkolistnimi pleveli (srakoperec, stoklasa, pirnica,…) zatremo z enim od graminicidov: Agil 100 EC a.s. propakvizafop (0,75-1,5 L/ha), Focus ultra a.s. cikloksidim (1-4 L/ha + močilo; pri uporabi v ozimni oljni ogrščici na istem zemljišču le enkrat vsako drugo leto), Fusilade forte a.s. fluazifop-p-butil (0,8-1,3 L/ha), Fusilade max a.s. fluazifop-p-butil (1,6 L/ha), Quick 5 EC a.s. kvizalofop-p-etil (1-2 L/ha), Targa super a.s. kvizalofop-p-etil (1,2-2,5 L/ha), Zetrola a.s. propakvizafop (0,75-1,5 L/ha).

Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila za uporabo in jih ob aplikaciji dosledno upoštevajte!


Datum objave obvestila: 14.08.2020 10:38
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS