86. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.08.2020 12:48 - Zaključeno


Plodovi jablane dosegajo 90 do 95 % končne velikosti (79 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte že zorijo (80 – 85 po lestvici BBCH).

Za varstvo srednje poznih in poznih sort svetujemo pripravke, ki poleg škrlupa delujejo še na povzročitelje skladiščnih bolezni: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca 28 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; karenca 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; karenca 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; karenca 21 dni), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha; karenca 21 dni), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; karenca 35 dni), FLINT (zaloge v uporabi do 28.01.2021; 100 – 150 g/ha; karenca 21 dni). Za zgodnejše sorte pridejo v poštev sredstva s krajšo karenco, ki so usmerjena predvsem proti skladiščnim boleznim: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; karenca 14 dni), BELLIS (0,8 kg/ha; 7 dni karence), POMAX (1,6 l/ha; karenca 5 dni), GEOXE (0,45 kg/ha; 3 dni karence), VITISAN (7,5 kg/ha; priporočena karenca 1 dan; možna uporaba v ekološki pridelavi). Dovzetnost na gnitje plodov zmanjšate tudi z uporabo antagonistično delujočega AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; 6 × v eni rastni dobi; karenca ni potrebna; možna uporaba v ekološki pridelavi).

Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin. Ko pade 25 ali več mm padavin na m2, je potrebno zaščitno fungicidno oblogo obnoviti.

Nalet metuljev jabolčnega zavijača se je okrepil. Še vedno je izrazit pojav breskovega zavijača in hkrati tudi metuljev drugega rodu koruzne vešče. Na površinah, kjer pogosto zaznavate črvivost plodov, priporočamo ukrepanje s pripravki: AFFIRM (1 kg/ha na meter višine krošnje; najvišji odmerek 4 kg/ha; karenca 7 dni), AFFIRM OPTI (2 kg/ha; karenca 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; karenca 7 dni), oz, LASER PLUS (0,3 l/ha; karenca 7 dni). Pripravka MADEX MAX (50 ml/ha na meter višine krošnje; karenca ni potrebna) in CARPOVIRUSINE (1 l/ha; karenca 3 dni) delujeta le na jabolčnega zavijača, med tem, ko je možno proti gosenicam drugih škodljivih vrst metuljev uporabiti tudi AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna). Navedene pripravke na osnovi a.s. spinosad, virusa granuloze CP ter Bacillus thuringiensis lahko uporabljate tudi v ekološki pridelavi.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 07.08.2020 12:48
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS