78. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.08.2020 13:29 - Zaključeno


Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 80 % do 90 % končne velikosti (BBCH 78 -79).

Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan in hrušk

Na območju Celjske in koroške regije smo od 1. do 5. avgusta zabeležili od 40 do 80 mm dežja. Padavine z nalivi so spirale fungicidno oblogo, zato poskrbite za njen ponovni nanos pred naslednjimi padavinami in kontinuirano zaščito plodov.

V avgustu lahko v nasadih poznih sort še vedno opravite škropljenje proti škrlupu z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). V kolikor še imate na zalogi lahko uporabite tudi pripravke, ki delujejo na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni na osnovi a.s. trifoksistrobina kot sta: Zato 50 WG ali Flint (100 – 150 g/ha) ali kombinacije a.s. merpan in trifoksistrobin kot je Zato plus (1,9 kg/ha). Pri uporabi navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

Za zaključna škropljenja jablan in hrušk priporočamo uporabo pripravkov, ki zmanjšujejo okužbe skladiščnih bolezni in poznega – skladiščnega škrlupa kot so: Bellis (0,8 kg/ha), Geoxe (0,45 kg/ha), Pomax (1,6 L/ha) ali Luna experience (0,75 L/ha) in imajo krajšo karenčno dobo (Luna experience: 14 dni, Bellis: 7 dni, Pomax: 5 dni, Geoxe, Switch 62,5 WG: 3 dni). Za zmanjšanje okužb skladiščnih bolezni lahko uporabite tudi Switch 62,5 WG (1 kg/ha) ali pripravek na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens var. plantarum, sev D747 Amylo-X (1,5 – 2,5 kg/ha), kjer karenca ni potrebna ali pripravek na osnovi kalijevega hidrogen karbonata Vitisan (2,5 kg/ha), ki ima 1 dan karence. Slednja dva pripravka imata dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

V tem času opravite zaključna škropljenje zgodnjih sort (Summered, Gala, Elstar).

Pri ostalih sortah ne hitite z zaključnimi škropljenji in jih ob upoštevanju karenčne dobe prilagodite obiralnemu oknu posamezne sorte.

Jabolčni zavijač

V ekstenzivnih – neškropljenih nasadih jablan so na opazovanih lokacijah ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah kontinuirani in na posameznih lokacijah tudi nad pragom škodljivosti. V intenzivnih nasadih jablan, kjer so do zdaj proti jabolčnemu zavijaču škropili v napovedanih rokih, so ulovi malo številčni ali pa se metuljčki sploh ne lovijo. Nadaljujte z vizualnimi pregledi nasadov. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za drugi rod pa 1% črvivih plodov). V primeru preseganja praga škodljivosti, konec prve dekade oz. v sredinih avgusta opravite še eno škropljenje s pripravkoma Affirm (4kg/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha), ki imata najkrajšo karenco (7 dni). Uporabite lahko tudi pripravek Laser plus (0,3 L/ha), ki ima tudi dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi in ima prav tako karenco 7 dni. Slednja dva pripravka lahko uporabite le 1x v rastni dobi.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja posamezne sorte jabolk!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

FUNGICIDI

KARENCA (št. dni)

Vitisan

1

Geoxe, Switch 62,5 WG

3

Pomax

5

Bellis

7

Luna experience

14

Zato 50 WG, Flint, Scab 80 WG, Scab 480 SC,

21

Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG

28

Zato plus

35

INSEKTICIDI

 

Affirm, Delegate 250 WG, Laser plus

7

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Redno pregledujte nasade jablan in hrušk ter travniške sadovnjake na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 06.08.2020 13:29
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS