76. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.08.2020 11:42 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice vinska trta v povprečju na posamezne sorte zaključuje fenološko fazo BBCH 79.

Peronospora in oidij vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice smo od 1. do 5. avgusta zabeležili od 40 do 80 mm dežja. Padavine z nalivi so spirale fungicidno oblogo, zato poskrbite za njen ponovni nanos. Glede na vremenske razmer in fenološki razvoj vinske trte predvidevamo, da bo potrebno opraviti še do dve škropljenji.

Uporabite lahko tudi z bakrom kombinirane pripravke s sistemično dotikalnim delovanjem kot so: Amaline Flow (2,25 L/ha), Curzate C Extra (2 kg/ha) ali Pergado C (4-5 kg/ha).

 

Pri zaključnih škropljenjih aromatičnih sort dajte prednost pripravkom s čim krajšo karenčno dobo kot sta: Ampexio (0,5 kg/ha) ali Mildicut (4 L/ha) saj lahko uporaba bakrovih pripravkov pri zadnjih škropljenjih vpliva na razvoj arome.

Uporabite lahko tudi kontaktne fungicide na osnovi a.s. mankozeb kot so: Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, , Mankoz 75 WG v odmerku 2 kg/ha ali na osnovi a.s. folpeta kot sta: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Pri ostalih sortah pa za zaključna škropljenja proti peronospori vinske trte uporabite pripravke na osnovi bakra kot so: Badge WG (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha) .

 

V vinogradih, kjer so okužbe z oidijem prisotne v večjem obsegu, opravite škropljenje s pripravkom Karathane Gold 350 EC (0,6 L/ha) in ga čez v 4-5 dni ponovite. V vinogradih, kjer okužbe niso prisotne pa pri zaključnih škropljenjih dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

 

Siva grozdna plesen (Botritis cinerea)

Glede na pogoste in obilne padavine v juliju in prvi dekadi avgusta, priporočamo uporabo botriticidov v fenološki fazi mehčanja jagod (BBCH 85). Škropljenje opravite z enim od pripravkov kot so: Teldor SC 500 (1,5 L/ha), Scala (2 L/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Zenby (1,5 L/ha) Prolectus (1,2 kg/ha), Cantus WG (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (2 L/ha) Slednje štiri pripravke lahko uporabite le enkrat letno.

Prav tako lahko uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so: Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi ali Amylo–X (1,5-2,5 kg/ha) ali samo za pridelavo namiznega grozdja pripravek Serenade ASO (8 L/ha), za slednja dva pripravka je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi.

Škropljenje z botriticidi opravite samo v coni grozdja, zato temu prilagodite tudi odmerek in poskrbite za dobro omočenost poškropljene površine.

 

V primeru toče poškropite vinograde z enim od naštetih bakrovih pripravkov.

 

Pri izbiri pripravkov pazite na dosledno upoštevanje karenčne dobe!

Preglednica: Karenčna doba

Pripravek

Karenca (dni)

Folpan 80 WDG, Pyrus 400 SC

35

Armetil M, Curzate M 72,5, Electis 75 WG, Folpan gold, Fortuna gold, Fudan gold, Pergado – F,Pergado MZ, Gett, Reboot, Sanvino (za pridelavo vinskega g.), Sfinga Exstra WDG, Twingo, Momentum trio, Videryo F, Daimyo F,Vincya F, Amiline Flow, Curzate C Extra, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Avtar 75 NT, Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Microthiol special, Vindex 80 WG, Thiovit jet, Pol - Sulphur 800 SC, Biotip Sulfo 800 SC Symbiotica fito – tekoče žveplo, Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF, Cantus

28

Ampexio, Revus, Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Pergado C, Mildicut, Karathane Gold 350 EC, Switch 62,5 WG, Mythos, Scala, Zenby

21

Teldor SC 500, Prolectus

14

Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo,

5

Botector

zagotovljena s časom uporabe

Amylo–X, Serenade ASO

karenc ni potrebn

 

Plodova vinska mušica

V času, ko bo grozdje začelo zoreti v vinograde izobesite prehranske pasti za spremljanje pojava plodove vinske mušice. Navodila za izdelavo prehranskih pasti, o načinu prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja plodove vinske mušice so vam na voljo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/skodljivi-organizmi-rastlin/

Na prisotnost škodljivke bodite še posebej pozorni v primeru večjega gnitja in pojava kisle gnilobe.

Za strokovno pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice in ukrepih ob morebitnem večjem pojavu škodljivke v vinogradih, se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.


Datum objave obvestila: 06.08.2020 11:42
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS