104. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 05.08.2020 14:53 - Zaključeno


Oljčna muha in marmorirana smrdljivka

 

Oljkarje obveščamo, da v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo zmerno prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si. Pri pregledu plodov oljk smo opazili manjšo aktivno napadenost plodov predvsem z ličinkami prvega in drugega stadija. Sveže odložena jajčeca niso prisotna. Opazili smo tudi prisotnost živih bub, tako da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo povečan let oljčne muhe. Trenutne vremenske razmere so ugodne za pojav škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter ukrepajo ob povečani prisotnosti oljčne muhe.

 

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da po zadnjih obilnih padavinah obnovijo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

V integrirani pridelavi lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo do 20 l škropilne brozge/ha. Perfekthion kot insekticidno vabo lahko uporabimo le 1x na leto. Dovoljenje za nujne primere za ffs Perfekthion velja od 9.7.2020 do 30.9.2020. Več o dovoljenju za Perfekthion preberite v rubriki novice.

 

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 1x letno.

 

Kot odvračalo za oljčno muho je letos za uporabo na oljki registriran tudi pripravek Invelop White Protect na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Sredstvo lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

 

Oljkarje obveščamo, da smo v posameznih oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk opazili prisotnost marmorirane smrdljivke. Ta je prisotna v vseh razvojnih stadijih, od komaj izleženih ličink do odraslih žuželk. Poškodb škodljivke na plodovih še nismo opazili.

Ukrepanje proti škodljivki ni potrebno. Za morebitno ukrepanje proti marmorirani smrdljivki je registriran pripravek na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG, sicer registriran tudi za ukrepanje proti oljčni muhi. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Stransko delovanje na škodljivko ima tudi sredstvo na osnovi deltametrina Decis 2,5 EC.

Oljkarjem priporočamo, da svoje oljčnike skrbno pregledajo tudi na morebitno prisotnost marmorirane smrdljivke.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 05.08.2020 14:53
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS