83. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 29.07.2020 13:11 - Zaključeno


Plodovi jablane dosegajo 80 do 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte hrušk zorijo (79 – 85 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred škrlupom svetujemo pripravke, ki imajo vpliv tudi na povzročitelje skladiščnih bolezni: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca 28 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; karenca 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; karenca 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; karenca 21 dni), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha; karenca 21 dni), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; karenca 35 dni), FLINT (zaloge v uporabi do 28.01.2021; 100 – 150 g/ha; karenca 21 dni); LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; karenca 14 dni), POMAX (1, 6 l/ha; karenca 5 dni), VITISAN (7,5 kg/ha; priporočena karenca 1 dan; možna uporaba v ekološki pridelavi).

Jablanovo pepelovko preprečujte z ročnim odstranjevanjem okuženih poganjkov ter rednim dodajanjem pripravkov na osnovi žvepla, kateri bodo zaviralno delovali tudi na razvoj fitofagnih pršic.

Na plodičih, ki so zaradi pozebe oblikovali različne stopnje deformiranosti, se lahko pojavljajo pri muhi razpoke, skozi katere vstopajo mikroorganizmi, ki povzročijo gnitje plodov. Svetujemo spremljanje stanja in ukrepanje s pripravki z antagonističnim delovanjem kot je AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; 6 × v eni rastni dobi; karenca ni potrebna; možna uporaba v ekološki pridelavi).

Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin. Ko pade 25 ali več mm padavin na m2, je potrebno zaščitno fungicidno oblogo obnoviti.

Pojav metuljev jabolčnega zavijača je v večini nasadov z metodo zbeganja redek. Drugod so njegovi ulovi na feromonske pasti nestalni. Številčno izrazitejši je v nasadih jablan nalet breskovega zavijača. Hkrati opažamo tudi metulje drugega rodu koruzne vešče. Na površinah, kjer pogosto zaznavate črvivost plodov, priporočamo ukrepanje s pripravki kot so: AFFIRM (1 kg/ha na meter višine krošnje; najvišji odmerek 4 kg/ha; karenca 7 dni), AFFIRM OPTI (2 kg/ha; karenca 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; karenca 7 dni), oz, LASER PLUS (0,3 l/ha; karenca 7 dni). Pripravka MADEX MAX (50 ml/ha na meter višine krošnje; karenca ni potrebna) in CARPOVIRUSINE (1 l/ha; karenca 3 dni) delujeta le na jabolčnega zavijača, med tem, ko je možno proti gosenicam drugih škodljivih vrst metuljev uporabiti tudi AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna). Navedene pripravke na osnovi a.s. spinosad, virusa granuloze CP ter Bacillus thuringiensis lahko uporabljate tudi v ekološki pridelavi.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 29.07.2020 13:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS