73. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PLESNIJO BUČNIC - 28.07.2020 13:11 - Zaključeno


Plesen bučnic - kumarna plesen

V preteklih dneh in tednih smo na področju Celjske in Koroške regije pogosto beležili padavine, ponekod tudi zelo obilne. Posledično smo v zadnjih dneh tudi na lovilcu spor zabeležili prisotnost spor kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis). Pri kumarah na prostem smo zabeležili že tudi pojav prvih peg kumarne plesni. V naslednjih dneh pričakujemo veliko možnost širjenja okužb s kumarno plesnijo. Za preprečevanje širjenja okužb vam priporočamo uporabo sledečih fungicidov: Aliette flash (4,0 kg/ha; kumare, dinje, lubenice, bučke, buče; K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Alleato 80 WG (1-4 kg/ha; kumare, bučke; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni), Champ formula 2 FLO (2,8 L/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi), Champion 50 WG (2 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi), Cuprablau Z 35 WG (manjša uporaba, samo na prostem; 1,5 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, K = 3 dni, največ 1-krat v eni rastni sezoni; dinje, lubenice, buče, K = 7 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Cuprablau Z 35 WP (manjša uporaba, samo na prostem; 1,5 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke; K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Cuproxat (5,3 L/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni), Curzate C extra (samo na prostem; 2 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugih bučnicah z užitno lupino; dovoljeno tretiranje samo ob uporabi traktorske škropilnice; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni), Enervin (samo na prostem; 1,5 kg/ha, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, dinje, lubenice; K = 7 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni), Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC (vsi 1,0 L/ha, navadna kumara, kumare za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč), K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni (bučnice z neužitno lupino, navadna kumara), največ 3-krat v eni rastni sezoni (bučka, kumare za vlaganje), Polyversum (manjša uporaba, na prostem; 0,1 kg/ha, kumare, K = 1 dan, število tretiranj ni omejeno), Ranman top (navadna kumara le v zaščitenih prostorih; manjša uporaba - kumarice za vlaganje in bučke na prostem ter v zaščitenih prostorih; 0,5 L/ha; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni), Revus (samo v zaščitenih prostorih; 0,6 L/ha; dinje; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni), *Ridomil gold MZ Pepite (samo na prostem; 3,0 kg/ha; dinje, kumare; K = 5 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni), Tanos 50 WG (manjša uporaba, samo v zaščitenih prostorih; 0,23 kg/ha; kumarice za vlaganje, bučke, buče; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni). Škropite v priporočenih presledkih.

Opozorila: Za dovoljene manjše uporabe FFS učinkovitost in fitotoksičnost ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva! Za fungicid označen z zvezdico pred imenom *FFS (*Ridomil gold MZ Pepite) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!


Datum objave obvestila: 28.07.2020 13:11
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS