70. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 23.07.2020 10:28 - Zaključeno


Večina poznih sort krompirja je v fazah rasti gomoljev, pri zgodnjih sortah krompirja so kmetje začeli s spravilom pridelka.

Za škropljenje krompirišč, kjer imamo okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans de Bary) priporočamo uporabo fungicidov s sistemičnim ali s polsistemičnim ali s translaminarnim delovanjem: Acrobat MZ WG**, Banjo forte, Electis 75 WG, Equation pro, Forum MZ**, Galben M (zaloge v uporabi do 30.6.2021), Gett**, Infinito (priporočamo za zaključna škropljenja), Moximate plus, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile DG, Nautile WP, Pergado MZ**, Profilux, Reboot, Revus, *Ridomil gold MZ Pepite, Sacron 45 DG (z obveznim dodatkom kontaktnega fungicida), Tanos 50 WG, Valis M.

V še neokuženih krompiriščih imamo na voljo poleg zgoraj naštetih tudi uporabo kontaktnih fungicidov: Avtar 75 NT**, Dithane DG neotec**, Dithane M-45**, Enervin, Frowncide, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG**, Mankoz 75 WG** (zaloge v uporabi do 31.7.2021), Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman top in bakreni pripravki.

Fungicide na osnovi bakra priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ** in Electis 75 WG.

Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) in krompirjeve plesni. V času pogostih padavin morate biti pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!

Za zatiranje črne listne pegavosti v krompirju lahko uporabite tudi fungicide s sistemičnim polsistemičnim ali translaminarnim delovanjem: Chamane, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Mirador 250 SC, Ortiva, Score 250 EC, Sercadis plus, Tazer 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Za fungicid označen z zvezdico tudi pred imenom *FFS (*Ridomil gold MZ Pepite) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Opozarjamo na menjavanje pripravkov in dosledno upoštevanje karenc!


Datum objave obvestila: 23.07.2020 10:28
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS