67. OREHOVA MUHA - 17.07.2020 10:09 - Zaključeno


Spremljanje pojava in zatiranje orehove muhe

V nasadih natančno (na tri dni) spremljate ulove orehove muhe z vabami. Ob prvih ulovih in naraščanju števila pri naslednji kontroli do 5 dni po prvem ulovu na vabo, opravite prvo škropljenje.

Na območju Celjske in Koroške regije smo 13. julija na vseh opazovanih lokacijah na višini postavljenih plošč 5 – 6 m zabeležili prve muhe. Ob kontroli 16. julija smo prve muhe zabeležili tudi na višini 2 m. Ulovi so trenutno majhni (2 do 5 muh na ploščo), a številčnejši kot pri prvi kontroli. Ob porastu temperatur pričakujemo tudi višje ulove. Glede na ulove opazovanih lokacij svetujemo, da prvo škropljenje proti orehovi muhi na območju Celjske in Koroške regije opravite med 20. in 27 julijem.

Prvo škropljenje svetujemo opraviti s pripravkom na osnovi aktivne snovi spinosad Laser plus v odmerku 0,075 L/ha ali Laser 240 SC v odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode), ki privablja odrasle orehove muhe, te se z njim hranijo in s tem zaužijejo tudi insekticid.

S to mešanico se poškropi spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge. Za škropljenje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da boste po škropljenju še beležili ulove orehove muhe, škropljenje enkrat ali dvakrat ponovite v presledku enega do dveh tednov. Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Pripravek Laser plus ali Laser 240 SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ 3 krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenih pripravkov se lahko škropljenje opravi tudi s pripravkoma Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha ali Calypso 480 SC v odmerku 0,25 L/ha (veljavnost odločbe:3.8.2020) in dodatkom atraktanta Nutrel, pri čemer se ravno tako poškropi samo spodnja tretjina drevesa na S ali V strani. Pripravka se lahko uporabita na istem zemljišču največ 2 krat v eni rastni sezoni.

Vsi našteti pripravki zatirajo tudi jabolčnega zavijača, katerih gosenice se lahko zavrtajo tudi v plodove orehov. Optimalen rok za zatiranje druge generacije jabolčnega zavijača je med 23. in 31 julijem.. Tako boste ob upoštevanju roka zatiranja orehove muhe hkrati zatrli tudi jabolčnega zavijača.

Pri delu upoštevajte karenco, ki je za pripravek Laser plus in Laser 240 SC 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser plus ali Laser 240 SC + Nutrel.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!


Datum objave obvestila: 17.07.2020 10:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS