66. VARSTVO JABLANE - 17.07.2020 10:07 - Zaključeno


Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 70 do 80 % končne velikosti (BBCH 77 - 78).

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah v ekstenzivnih - neškropljenih nasadih jablan začeli naraščati, v intenzivnih nasadih, kjer sta bili opravljeni dve škropljenji proti prvi generaciji pa so ulovi trenutno majhni in pod pragom škodljivosti. Na posameznih opazovanih sadjarskih lokacijah je vsota efektivnih pri pragu 10 °C dosegla vrednost 650 °C, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije, medtem ko na lokacijah Braslovče, Črnova, Ponikva, ta vrednost še ni dosežena. Glede na navedeno predvidevamo, da se začenja let druge generacije. A nizke večerne temperature v tem tednu trenutno niso ustvarjale pogojev za parjenje in odlaganje jajčec.

Pri pregledu in prerezu črvivih plodov še vedno najdemo manjše število gosenic prve generacije, medtem ko večina gosenic plodove zapustila. Hitrejši razvoj in polni let druge generacije metuljčkov jabolčnega zavijača lahko pričakujemo, ko se bodo dvignile temperature.

Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).

Glede na navedena dejstva svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v polni razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite med 23. in 31. julijem. V nasadih, kjer so ulovi metuljčkov trenutno maloštevilni in ne najdete črvivih plodov, usmerite škropljenje v drugo polovico napovedanega roka zatiranja.

Pri uporabi pripravkov dajte prednost tistim, ki imajo najkrajšo karenčno dobo. Svetujemo uporabo pripravka Affirm (1 kg/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek ne sme preseči 4 kg/ha), Affirm opti (2 kg/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha), ki imajo kratko karenco (7 dni). Uporabite lahko tudi pripravek Laser plus (0,3 L/ha), ki ima dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi in ima prav tako karenco 7 dni. Slednja dva pripravka lahko uporabite le 1x v rastni dobi.

Pri sortah, ki se pozno obirajo (v oktobru) lahko za zatiranje drugega rodu jabolčnega zavijača uporabite še insekticid MAC skupine Mimic (1 L/ha), če imate težave z ušmi, pa je možna tudi uporaba pripravkov Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Jablanov škrlup

V tem obdobju opravite škropljenje proti škrlupu z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). V kolikor še imate na zalogi je v tem času je prav tako smiselna uporaba pripravkov, ki delujejo tudi na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni na osnovi a.s. trifoksistrobina kot sta: Zato 50 WG ali Flint (100 – 150 g/ha) ali kombinacije a.s. merpan in trifoksistrobin kot je Zato plus (1,9 kg/ha). Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

FUNGICIDI

KARENCA (št. dni)

Zato plus

35

Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG

28

Scab 80 WG, Scab 480 SC, Zato 50 WG, Flint

21

INSEKTICIDI

 

Mimic, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480

14

Affirm, Delegate 250 WG, Laser plus

7

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Redno pregledujte nasade jablan in hrušk ter travniške sadovnjake na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 17.07.2020 10:07
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS