79. VARSTVO VINSKE TRTE - 17.07.2020 10:00 - Zaključeno


Vinska trta razvija plodiče. Jagode se začenjajo dotikati (77 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred oidijem vinske trte priporočamo uporabo: BALTAZAR (0,4 l/ha), CUSTODIA (0,525 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), FALCON EC 460 (0,4 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha,), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), MAVITA (0,2 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), PROSPER CS 300 (1 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), STAR TEBUKONAZOL (0,4 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), VIVANDO (0,2 l/ha; do konca zapiranja grozdov), SERCADIS (0,15 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,13 – 0,3 l/ha), … Smiselno je tudi dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA. Sredstva VITISAN (9 kg/ha), SONATA (5 l/ha) in AQ-10 (35 g/ha) so možna za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Okužbe s peronospori vinske trte se še naprej vršijo, še posebno so občutljivi nosi listi in pa grozdje, ki jih je potrebno zaščititi. Priporočamo uporabo pripravkom kot so ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), ARMETIL M (2,5 kg/ha), CURZATE M 72,5 WG (2,3 kg/ha), CYMBAL (0,25 kg/ha; priporočeno dodati še dotikalni pripravek), EQUATION PRO (400 g/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), FOLPAN GOLD (2 kg/ha; staro ime Ridomil Gold Combi Pepite), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), FORTUNA GOLD (3 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), FUDAN GOLD (3 kg/ha), MOXIMATE 725 WG ali WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), REBOOT (0,4 kg/ha), REVUS (0,6 l/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), VALIS M (2 kg/ha), …

Ulovi grozdnih sukačev se povečujejo. V tem času priporočamo uporabo pripravkov: RADIANT (0,35 l/ha), STEWARD (0,0125 % pri porabi vode 1000 l/ha), VERTIMEC PRO (0,75 l/ha), oz. LASER PLUS (0,2 l/ha), AGREE WG (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha) ali LEPINOX PLUS (1 kg/ha). Slednji štirje se lahko uporabijo tudi v ekološki pridelavi.

Preden se jagode strnejo in se grozd zapre, je smiselno le v predelu grozdov opraviti preventivno varstvo pred sivo plesnijo. Za ta namen priporočamo: CANTUS (1,2 kg/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), SCALA (2 l/ha), ZENBY (1,5 l/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha). V poštev pridejo tudi sredstva z antagonističnim delovanjem: AMYLO-X (1.5 – 2,5 kg/ha), SERENADE ASO (4 l/ha), BOTECTOR (400 g/ha ob porabi vode 400 l na ha), TAEGRO (0,37 kg/ha) ali POLYVERSUM (0,25 kg/ha). Vseh pet je so primernih tudi za ekološko pridelavo.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 7 do 8 dni.

V primeru neurja s točo, prednostno zaščitite trse s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, TWINGO, PERGADO F, EMENDO F, VALIS F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, MOMENTUM F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE WG, ALLEATO DUO,…

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele in ostale opraševalce. Njihov nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred tem pokosite tudi cvetočo podrast.


Datum objave obvestila: 17.07.2020 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS