75. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 10.07.2020 15:09 - Zaključeno


Plodovi jablane in hruške dosegajo do 80 % končne velikosti (78 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne fungicide kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; primerni v primeru poškodb po toči), POLYRAM DF (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha). Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin. Ko pade 25 ali več mm padavin na m2, je potrebno zaščitno fungicidno oblogo obnoviti.

Jablanovo pepelovko preprečujte z ročnim odstranjevanjem okuženih poganjkov ter pripravki: FLINT (100-150 g/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha, stransko delovanje proti listnim pegavostim), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha) ali TOPAS 100 EC (0,5 l/ha). V nasadih brez zaznanih okužb priporočamo dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA, kateri bodo zaviralno delovali tudi na pojave fitofagnih pršic.

Na plodičih, ki so zaradi pozebe oblikovali različne stopnje deformiranosti, se pojavljajo pri muhi razpoke, skozi katere lahko vstopajo mikroorganizmi, ki povzročijo gnitje plodov. Svetujemo spremljanje stanja in ukrepanje s pripravki z antagonističnim delovanjem kot je AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; 6 × v eni rastni dobi).

Pozorni bodite še na razvoj listnih pegavosti, ki se kažejo z rumenenjem in prezgodnjim odpadanjem listja. Preprečevanje širjenja naj bo v integrirani pridelavi načrtovano že z uporabo sredstev proti jablanovemu škrlupu in pepelovki. Za varstvo v ekoloških nasadih je predvidena raba pripravkov na osnovi kislih glin in žvepla. Priporočamo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje).

V teh dneh so izpolnjeni okoljski pogoji za nalet metuljev drugega rodu jabolčnega zavijača. Aktualni ulovi na feromonske pasti na opazovanih lokacijah niso izstopajoči. Priporočamo redno spremljanje stanja v lastnih nasadih. V primeru naraščajočega ulova je smiselno ukrepati s pripravki kot so: AFFIRM (1 kg/ha na meter višine krošnje; najvišji odmerek 4 kg/ha), AFFIRM OPTI (2 kg/ha), CORAGEN (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/ha), MADEX MAX (50 ml/ha na meter višine krošnje), oz. CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Slednja sta primerna tudi za ekološko pridelavo.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.07.2020 15:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS