64. OBVESTILO O OBVEZNEM ZATIRANJU ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA - 10.07.2020 12:37 - Zaključeno


Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A. artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia (A. trifida, A. maritima, A. coronopifolia) s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina več ne obraste. Prav tako morajo imetniki zemljišč opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi vse do konca vegetacije. Na podlagi zgoraj navedene Odredbe je potrebno ukrepati tako na kmetijskih kot nekmetijskih površinah.

Priporočila za zatiranje rastlin iz rodu Ambrosia na kmetijskih zemljiščih (zatiranje ambrozij v posevkih koruze, v posevkih ozimnih in jarih žit, na strniščih, v strniščnih posevkih, v posevkih buč, v krompiriščih, v posevkih soje, v posevkih sončnic, v grahu, fižolu, deteljah, lucerni, v posevkih križnic, v nasadih čebule in na travinju) lahko poiščete na spletni strani:http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/…/skodljive_rastline/

Načini zatiranja:

Ročno odstranjevanje, ki pride v poštev na manjših površinah, ta način je zelo zanesljiv in učinkovit. Če odstranjene rastline že tvorijo seme, se jih ne sme kompostirati, ampak te rastline sežgemo.

Košnja ali mulčenje, odkos naj bo čim nižji, saj se ambrozija rada obrašča. Oba načina odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia sta primerna za večje in bolj zapleveljene površine.

Zatiranje s herbicidi na zatravljenih nekmetijskih površinah kot so: brežine avtocest, ob železnicah, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, se lahko izvede s fitofarmacevtskimi sredstvi: CALLISTO 480 SC (0,25 l/ha, ko ima ambrozija 3-5 listov, tretiranje z ročno oprtno škropilnico ni dovoljeno) in *BANVEL 480 S (MU - manjša uporaba; v odmerku 0,5 - 1,0 l/ha), ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.

OPOZORILA: Z navedenimi FFS se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.

 

Pred uporabo FFS skrbno preberite priložena navodila za uporabo in se ob škropljenju dosledno držite navedenih odmerkov in opozoril!

Za herbicid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!


Datum objave obvestila: 10.07.2020 12:37
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS