63. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI - 10.07.2020 11:48 - Zaključeno


Črna fižolova uš

V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob prisotnosti uši uporabijo enega od insekticidov: Fastac 100 EC ( 0,125 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Karate Zeon 5 CS (samo za stročji fižol; 0,15 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Kaiso EG – fižol za zrnje (150 g/ha; le 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha; največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!


Datum objave obvestila: 10.07.2020 11:48
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS