60. SPREMLJANJE NALETA OREHOVE MUHE - 07.07.2020 14:14 - Zaključeno


Orehova muha

Let orehove muhe, ki prileze iz zemlje, se glede na dolgoletna opazovanja po navadi začne sredi meseca julija.

Zdaj je čas, da za spremljanje naleta orehove muhe v nasade orehov postavite rumene plošče z atraktanti, ki privabijo orehovo muho. Namen izobešanja plošč je ugotavljanje prisotnosti in dinamike lata, velikosti populacije in določitev optimalnega roka zatiranja, saj v zadnjih letih škodljivka povzroča velik izpad pridelka in jo je potrebno zatirati s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Za spremljanje naleta lahko uporabljate dve vrsti plošč: Trece ali Rebell amarillo. Ne glede katero vrsto plošč uporabljate v nasad orehov izobesite po dve plošči, prvo na višino 2 m, drugo na višino 5 do 6 m od tal. Rezultati spremljanja naleta orehove muhe preteklih let so pokazali, da je višina postavitve plošče na 5- 6 m predvsem pomemben dejavnik za oceno velikosti populacije, saj so bili ulovi odraslih osebkov orehove muhe na tej višini večji. Vabi ne obesite na isto drevo, ampak naj bo oddaljenost med njima vsaj 30 m. Obesite jih na senčno stran krošnje, po možnosti v bližino plodov. Do prvega ulova orehove muhe se kontrola plošč in odstranjevanje muh na ploščah vrši dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko.

Plošče Rebell amarillo menjavamo oz. čistimo po potrebi oz. na tri tedne, ves čas spremljanja se uporablja isti atraktant. Plošče Trece pa skupaj z atraktantom menjamo na štiri tedne.

Na vrtu kjer imate le posamezna drevesa in zaradi višine dreves ter posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

O spremljanju pojava in optimalnih rokih zatiranja ter uporabi posameznih dovoljenih insekticidov vas bomo sproti obveščali.


Datum objave obvestila: 07.07.2020 14:14
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS