59. VARSTVO VINSKE TRTE - 07.07.2020 12:00 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha). Na izpostavljenih legah pa srednje zgodnje sorte Chardonnay, Modra frankinja, že prehajajo v fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). Pozne sorte (Laški rizling, Šipon) so v fenološki fazi BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn).

Na opazovanih vinogradniških lokacijah je v zadnjih osmih dneh padlo od 67,4 mm (Slovenske Konjice); 77,8 mm (Bistrica ob Sotli); 83,4mm (Gabrnik) do 85,6 mm (Virštanj.)

Vinska trta še vedno bujno raste. Zato pred naslednjimi padavinami zaščitite vinograde pred novimi okužbami s peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko uporabite enega od pripravkov kot so:: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Orvego (0,8 L/ha), Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Alleato duo (2-3 kg/ha), Mikal premium F(3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha) ali Magma triple WG (3kg/ha).

Pripravkom Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Do fenološke faze BBCH 79 lahko uporabite tudi pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

V toplem in vlažnem vremenu prihaja v fenološki fazi razvoja plodičev prihaja obdobje največjih nevarnosti za okužbe z oidijem. V času formiranja jagod dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,3 -0,4 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha).

Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Luna max (1L7ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Custodia (0,35 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha) Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha) Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha), Kusabi 300 SC (0,25 L/ha), Topas 100 EC(0,3L/ha), Topaze (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Spirox D (0,5 L/ha), , Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,16 L/ha), Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha),

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

Grozdni sukači

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice se je let druge generacije grozdnih sukačev začel v zadnjih dneh junija (29. -30. junij). Število predvsem križastih grozdnih sukačev na feromonskih vabah se povečuje. Zato je zdaj oz. med 7. in 13. julijem, optimalen rok za uporabo pripravkov kot so: Insegar 25 WG (0,6 kg/ha), Coragen (0,15 L/ha), Affirm (1,5 kg/ha), Steward (150 g/ha), Mimic (0,6 L/ha), Laser plus (0,2 L/ha), Radiant (0,35 L/ha) ali Vertimec pro (0,75 L/ha)..

V napovedanem roku lahko za zatiranje grozdnih sukačev uporabite tudi pripravke na osnovi Bacillus thuringhiensis kot so: Delfin WG (0,75 kg/ha), Lepinox Plus (1 kg/ha) ali Agree WG (1 kg/ha). S pripravkom Delfin WG je potrebno škropiti dvakrat v presledku 14 dni, s pripravkoma Lepinox Plus ali Agree WG pa največ 3 krat v presledku 7 do 10 dni.

Siva grozdna plesen

V času, ko se jagode v grozdu strnejo (BBCH 77) opravite prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni (botritisu). Zaradi nestanovitnega vremena, ki ga je po nekod spremljala tudi toča pri škropljenju dodajte enega od botriticidov kot so: Cantus WG (1,2 L/ha), Mythos (2,5 L/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Scala (2 L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Teldor SC 500, (1,5 L/ha) ali Zenby (1,5 L/ha).

Prav tako lahko uporabite pripravek Amylo-X (1,5 – 2,5 kg/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi do 6 krat v eni rastni dobi ali Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi ali samo za pridelavo namiznega grozdja pripravek Serenade ASO (8 L/ha), za katerega je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi.

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so: Pergado F, Forum star, Sfinga Exstra WDG, Videryo F, Daimyo F, Vincya F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio ali Magma triple WG. Namesto nšteih pripravkov lahko opravite škropljenje tudi s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot sta Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG.


Datum objave obvestila: 07.07.2020 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS