58. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.07.2020 13:43 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte fazi BBCH 76.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je v zadnjih sedmih dneh padlo od 30,8 mm (Bistrica ob Sotli) do 73,4 mm (Kasaze) dežja.

V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana. Zato bo po ustalitvi vremena in pred ponovnimi padavinami potrebno opraviti škropljenje proti škrlupu z enim od kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija velja za hruške.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih lokacijah so ulovi jabolčnega zavijača tako v intenzivnih nasadih jablan, kjer so opravili škropljenje proti jabolčnem zavijaču v napovedanih rokih kot v travniških neškropljenih nasadih, pod pragom škodljivosti oz. se ti sploh ne lovijo. Iz podatkov lahko sklepamo, da se let prve generacije preveša v zadnjo tretjino, let druge generacije pa se še ni začel. O nadaljnji dinamiki razvoja in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Redno pregledujte nasade jablan in hrušk ter travniške sadovnjake na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 03.07.2020 13:43
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS