71. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 03.07.2020 12:44 - Zaključeno


Pridelovalcem breskev in nektarin svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: v obliki prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: POL-SULPHUR, SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, BIOTIP SULFO 800 SC v odmerku 6 l/ha), oziroma s sredstvi SERCADIS (0,15 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti breskovemu škrlupu, pri katerem beležimo v trenutno deževnem obdobju ugodne pogoje za okužbo.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.07.2020 12:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS