70. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.07.2020 12:44 - Zaključeno


Plodovi jablane in hruške dosegajo do 70 % končne velikosti (77 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne fungicide kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; primerni v primeru poškodb po toči), POLYRAM DF (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha). Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin. Ko pade 25 ali več mm padavin na m2, je potrebno zaščitno fungicidno oblogo obnoviti.

Jablanovo pepelovko preprečujte z ročnim odstranjevanjem okuženih poganjkov ter pripravki: FLINT (100-150 g/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha, stransko delovanje proti listnim pegavostim), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha) ali TOPAS 100 EC (0,5 l/ha). V nasadih brez zaznanih okužb priporočamo dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA, kateri bodo zaviralno delovali tudi na pojave fitofagnih pršic.

Pozorni bodite še na razvoj listnih pegavosti, ki se kažejo z rumenenjem in prezgodnjim odpadanjem listja. Preprečevanje širjenja naj bo v integrirani pridelavi načrtovano že z uporabo sredstev proti jablanovemu škrlupu in pepelovki. Za varstvo v ekoloških nasadih je predvidena raba pripravkov na osnovi kislih glin in žvepla. Priporočamo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.07.2020 12:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS