53. VARSTVO JABLA IN HRUŠK - 18.06.2020 14:24 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte fazi BBCH 74 - 75.

Jabolčni in breskov zavijač

Na vseh opazovanih lokacijah so bili ulovi jabolčnega zavijača v zadnjih šestih dnevih pod pragom škodljivosti, a so večerne temperature vse dni zapored omogočale parjenje in odlaganje jajčec. V prihodnjem tednu vremenoslovci napovedujejo še dvig temperatur, kar bo ustvarjalo vse pogoje za nadaljnji in hitrejši razvoj jabolčnega zavijača. Tisti, ki ste prvo škropljenje opravili s pripravkom Coragen v prvem napovedanem roku in ga nameravate še enkrat uporabiti, opravite drugo škropljenje v zadnji dekadi junija – med 20. in 28. junijem. Coragen uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek ne sme presegati 270 mL pripravka/ha. Uporabite lahko tudi pripravek Mimic (0,9 - 1 L/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha) ali Laser plus (0,3 L/ha). V nasadih, kjer so v večjem obsegu prisotne uši, namesto naštetih pripravkov uporabite pripravke kot so: Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).

Prav tako v tem času opravire škropljenje z enim od naštetih pripravkov tisti, ki ste prvo škropljenje opravili pred več kot 14 dnevi.

Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

V obdobju med 14. in 17. junijem je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 15 mm (Črnova) do 26,6 mm (Ponikva) dežja.

Še vedno pazite na razmike med škropljenji in jih prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem. V nasadih, kjer škrlupa ne najdete lahko razmike med škropljenji podaljšate na 10 do 14 dni.

V nasadih, kjer so na listih pege posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo in nadaljujte s preventivno zaščito plodov.

V tem obdobju uporabite enega od kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi kaptan kot so: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke pa dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija velja za hruške.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Nadaljujte z rednim pregledovanjem nasadov jablan in hrušk na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Pregledujte tudi travniške sadovnjake. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 18.06.2020 14:24
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS