35. Ukrepi v varovalnem in 5 km pasu - 30.03.2004 11:30 - Poslano


Nasadi jablan so povprečno v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53). Zdaj je zadnji čas, da v intenzivnih nasadih, kjer je bila okužba s hruševim ožigom potrjena, v varovalnem pasu in v 5 km nevtralnem pasu, zaključite z zimsko rezjo. V teh nasadih morate izvesti obvezno tretiranje z enim izmed bakrovih pripravkov: Bordojska brozga, Vedrjul, Cupro 190 EC, Kupropin, Ramin 50, Kocide DF, Champ formula 2 FLO, Champion WP 50, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra. Sredstva uporabite v predpisanih koncentracijah glede na fenološko fazo razvoja.

Prav tako je priporočljivo čimprej zaključiti z rezjo na ogroženih območjih (intenzivni nasadi, drevesnice). Prvo škropljenje z dodatkom bakrovih pripravkov priporočamo, da opravite v fenološki fazi C 3 – D (BBCH 54-55). O optimalnem času tretiranja vas bomo obvestili.

Na podlagi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga vas obveščamo o preventivnih ukrepih iz 24. in 27. člena tega pravilnika.

27. člen govori o prepovedi premeščanja čebeljih družin z okuženega območja, žarišč okužbe in varovalnega pasu na ogrožena območja brez predhodne osamitve v času od 15. 3. do 1. 7. za Primorsko in od 25. 3. do 15. 7. za preostalo Slovenijo. 24. člen navaja zahtevo po odstranjevanju panešpelj, ognjenega trna, fotinije, gloga in kutine iz varovalnih pasov sadovnjakov in drevesnic še pred cvetenjem do 31. 3. 2004.

Pripravila: A. Ferlež, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 30.03.2004 11:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS