72. VARSTVO ČEBULE - 15.06.2020 11:17 - Zaključeno


Vremenske razmere so še vedno zelo ugodne za širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da čebulo ponovno zaščitite pred boleznijo z uporabo katerega izmed registriranih fungicidov za ta namen: Armetil M, Ridomil Gold MZ Pepite, Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat ali katerega izmed pripravkov na osnovi azoksistrobina, kot so Chamane, Mirador 250 SC, Ortiva, Penncozeb 75 DG, Zaftra AZT 250 SC ali Zoxis 250 SC. Priporočamo tudi pregledovanje rastlin na prisotnost resarjev, za zmanjšanje številčnosti lahko uporabite Laser 240 SC, Laser plus , Karate Zeon in Perfekthion (do 30. 6. 2020).

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!


Datum objave obvestila: 15.06.2020 11:17
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS