71. VARSTVO PARADIŽNIKA - 15.06.2020 11:13 - Zaključeno


Pridelovalce paradižnika opozarjamo, da se v zavarovanih prostorih zaradi visoke zračne vlage lahko pojavi siva plesen, ki povzroča odmiranje cvetov. Priporočljivo je redno zračenje rastlinjakov in odstranjevanje okuženih rastlin. Uporaba fungicidov je priporočljiva še pred pojavom bolezenskih znamenj, v zavarovanih prostorih so vam na voljo Amylo-X, Polyversum, Prolectus, Serenade Aso, Switch 62,5 WG.

Sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami in toplim vmesnim vremenom so ugodne tudi za razvoj in širjenje paradižnikove plesni na prostem. Po dežju lahko uporabite pripravke kot so Acrobat MZ WG, Armetil M, Avtar 75 NT, Copforce extra, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Forum MZ WG, Galben M, Gett, Kocide 2000, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mirador 250 SC, Nautile DG, Nordox 75 WG, Ortiva, Pergado C, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Polyram DF, Revus, Ridomil Gold MZ Pepite, Zaftra AZT 250 SC. Na paradižniku na prostem opažamo tudi okroglo listno pegavost paradižnika, ki jo prepoznamo po ovalnih pegah svetlejše barve, obrobljene z rjavim robom, v sredi teh pa se pojavijo črna trosišča. Za zatiranje okrogle listne pegavosti paradižnika pri nas ni registriranega pripravka, vendar nekatera sredstva za zatiranje črne listne pegavosti in paradižnikove plesni, učinkovito zatirajo tudi to bolezen.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!


Datum objave obvestila: 15.06.2020 11:13
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS