51. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 11.06.2020 14:58 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte fazi BBCH 74.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

V obdobju med 5. in 10 junijem je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 21,6 mm (Bistrica ob Sotli) do 42 mm (Braslovče) dežja. V tem obdobju so bili dvakrat izpolnjeni pogoji za okužbe. 5. junija smo na vseh lokacijah za beležili močno okužbo. Drugič so bili pogoji za močno oz. srednjo okužbo izpolnjeni med 8.in 9. junijem. Ob izpolnjenih pogojih za okužbe še vedno beležimo izbruhe askospor, a so ti številčno od prejšnjega tedna padli. Ob zadnjič izpolnjenih pogojih za okužbo (8.-9.junij) smo na lovilcu spor zabeležili (530 spor). Zato menimo, da se obdobje nevarnosti primarnih okužb s škrlupom zaključuje. Tudi v nasadih, kjer lanskoletnega listja niso pometali, je to zdaj končno razpadlo.

Še vedno pazite na razmike med škropljenji in jih prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem. V nasadih, kjer škrlupa ne najdete lahko razmike med škropljenji podaljšate na 10 dni.

Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. V nasadih, kjer so na listih pege posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo in nadaljujte s preventivno zaščito plodov.

Zdaj dajte prednost kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi kaptan kot so: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke pa dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija velja za hruške.

Jabolčni zavijač

Na opazovani lokacijah, kjer je postavljena metoda zbeganja oz. so opravili prvo škropljenje proti prvemu rodu jabolčnega zavijača v napovedanem roku, so ulovi metuljčkov zelo maloštevilni oz. pod pragom škodljivosti. V neškropljenih oz. travniških nasadih so se ulovi ob dvigu temperatur med 6. in 7. junijem zelo povečali. V tem času so bili na vseh sadjarskih lokacija Celjske in Koroške regije izpolnjeni pogoji za nadaljevanje parjenja in odlaganje jajčec. Glede na biologijo razvoja in vremensko napoved predvidevano, da bo potrebno ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opraviti po 17. juniju, o čemer vas bomo še obvestili.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Bodite pozorni na simptome morebitnih cvetnih okužb bakterije hruševega ožiga. Redno pregledujte nasade jablan in hrušk, še posebej na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom in kjer so jablane podcvetale daljše časovno obdobje. Opravite tudi preglede travniških sadovnjakov. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 11.06.2020 14:58
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS