46. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 02.06.2020 18:39 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fenološko fazo BBCH 73 in prehajajo v fazo BBCH 74.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na območju Celjske in Koroške regije je med 25. majem in 1 junijem prevladovalo nestanovitno vreme s pogostimi padavinami v obliki ploh in neviht. Na vseh opazovanih sadjarskih lokacijah so bili med 29. in 31 majem oz. 1. junijem izpolnjeni pogoji za lahko oz. srednjo okužbo in na dveh lokacijah (Ponikva, Bistrica ob Sotli) tudi med 25. in 28. majem V obdobju 29. maj in 1. junij smo tako na objektnih stekelcih kot lovilcu spor še vedno zabeležili veliko število askospor. Tako obdobje nevarnosti primarnih okužb s škrlupom na območju Celjske in Koroške še ni zaključeno. Zato nadaljujte s preventivnim pristopom obvladovanja škrlupa in naslednje škropljenje opravite pred napovedjo obilnejših padavin. Zdaj dajte prednost kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi kaptan kot so: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Prav tako pa še vedno lahko uporabite pripravke iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). V primeru težjih pogojev obvladovanja preventivnega pristopa škropljenje dajte prednost pripravkoma z a.s. ditianon kot sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha),

V nasadih, kjer zasledite močnejši pojav jablanove pepelovke uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate na zalogi, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha). Prav tako lahko uporabite pripravka na osnovi a.s. penkonazola kot sta Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Uporaba pripravka Luna experience in pripravkov na osnovi strobilurinov (Stroby WG, Zato 50 WG, Flint) je priporočljiva tudi v nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z alternarijsko pegavostjo.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so v zadnjih sedmih dneh ulovi jabolčnega zavijača pod pragom škodljivosti. Zadnji pogoji za parjenje in odlaganje jajčec v maju so bili na vseh opazovanih lokacijah izpolnjeni 23. maja. Hladno vreme, ki je sledilo ni ustvarjalo pogojev za nadaljevanje parjenja in odlaganja jajčec. Ves čas pa smo beležili kontinuirane in številčne ulove breskovega zavijača. Veliko vas je v teh dneh opravila prvo škropljenje s pripravkoma Coragen ali Exirel. Tisti, ki še prvega škropljenja proti jabolčnem zavijaču zaradi prekinjenega leta in deževnega vremena niste opravili in ga nameravate opraviti z insekticidi MAC skupine, to storitev v teh dneh, ko se temperature dvigujejo in lahko pričakujemo nadaljevane leta ter parjenja in odlaganja jajčec. Škropljenje opravite s pripravkoma kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha) ali uporabite neonikotinoidne insekticide kot sta Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). V primeru, da se vam je začela pojavljati mokasta jablanova uš ali opazite močnejši pojav zelene uši, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost neonikotinoidnim insekticidom. Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine. Ekološki sadjarji ga v tem času uporabite v polnem odmerku.

Krvava uš

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem krvave uši, dajte v tem času prednost pripravku Movento SC 100 (1,9 L/ha). Z njim je proti krvavi uši smiselno škropiti v vseh tisti nasadih, kjer imate prav tako težave z obvladovanjem vejičastega in ameriškega kaparja. Uporaba pripravka je smiselna tudi v mladih nasadih jablan, kjer imate težave z jablanovo listno hržico.

Prav tako še vedno lahko škropljenje opravite s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) in z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode. Oba pripravka zatirata tudi ostale vrste uši.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Hrušev ožig

Bodite pozorni na simptome morebitnih cvetnih okužb bakterije hruševega ožiga. Redno pregledujte nasade jablan in hrušk, še posebej na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom in kjer so jablane podcvetale daljše časovno obdobje. Opravite tudi preglede travniških sadovnjakov. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 02.06.2020 18:39
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS