45. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM - 02.06.2020 08:27 - Zaključeno


KOLORADSKI HROŠČ (Leptinotarsa decemlineata)

 

V nasadih krompirja smo v zadnjih dneh opazili povečan pojav odraslih osebkov koloradskega hrošča in našli že tudi prve izlegle ličinke koloradskega hrošča. Bodite pozorni na odložena jajčeca na spodnji strani listov in spremljajte razvoj ličink. Odraslih hroščev prve generacije ne zatiramo. V primeru, če so jajčeca odložena na več kot 20 % grmov in da najdete izleženih 10 do 15 % ličink, opravite škropljenje z enim od insekticidov: Alverde (delovanje na vse razvojne oblike hrošča, učinkovit tudi pri višjih temperaturah, hitra odpornost na spiranje), Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, *Coragen (tretiranje se odsvetuje v primeru bližajočih se padavin), Evure, Laser 240 SC, Laser plus, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparviero. V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek Neemazal T/S ali pripravek na osnovi piretrina Raptol koncentrat. Kloronikotinilne pripravke na osnovi aktivnih snovi acetamiprid in tiakloprid, lahko uporabite tudi proti višjim stadijem ličink, vendar le v primeru, da ste bili premalo uspešni pri predhodnih ukrepih. Uporabite jih lahko največ enkrat letno. Piretroidi imajo pri visokih temperaturah slabšo učinkovitost! Za dobro učinkovitost vseh sredstev je pomembno, da zatirate ličinke čim nižjih razvojnih stadijev. Foliarno škropljenje (preko listov) proti ličinkam koloradskega hrošča s sistemičnimi insekticidi zaščiti krompir za dobo 3-5 tednov ob predpostavki, da je škropljenje opravljeno v skladu z dobro kmetijsko prakso. Odmerek pripravka na hektar je potrebno enakomerno razporediti na površino, pri čemer porabite 300-600 L vode/ha. Če uporabite kontaktne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. Pri zgodnjem krompirju bodite pozorni na karenčno dobo (čas od zadnje uporabe sredstva do spravila pridelka)!

 

Preglednica 1: Insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča v krompiriščih v Sloveniji v letu 2020

INSEKTICIDI ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA V

KROMPIRIŠČIH

FFS (pripravek)

Aktivna snov

Odmerek/ha

Karenca (dni)

Alverde

metaflumizon

0,25 L

14

Biscaya

tiakloprid

0,3 L

14

Bulldock EC 25

beta-ciflutrin (piretroid)

0,5 L

7

Calypso SC 480

tiakloprid

0,1 L ali 2 x 0,05 L

21

*Coragen

klorantraniliprol

0,06 L

14

Evure

tau-fluvalinat

0,2 L

14

Laser 240 SC

spinosad

0,2 L

7

Laser plus

spinosad

0,04 L

14

Mavrik 240

tau-fluvalinat

0,2 L

14

Mospilan 20 SG

acetamiprid

100 g

14

Neemazal T/S

azadirahtin

2,5 L

4

Raptol koncentrat

olje ogrščice + piretrin

8,0 L

3

Sparviero

zaloge v uporabi do 12.1.2021

lambda-cihalotrin

0,075 L

7

Ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!

Za insekticid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!


Datum objave obvestila: 02.06.2020 08:27
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS