51. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 29.05.2020 15:28 - Zaključeno


Jablana in hruška dosegata premere plodov večje od 40 mm (74 po lestvici BBCH).

Zadnje nevarnosti za okužbo z jablanovim škrlupom so se razvile med 25. in 28.05.2020. Ob zaključevanju meseca maja se primarni infekcijski potencial manjša. V kolikor v nasadu ni prisotnih škrlupastih peg, lahko razširite obdobje med posameznimi tretiranji. Preventivno varstvo nadaljujete z: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; primerni v primeru poškodb po toči), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), FLINT (100-150 g/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), ZATO 50 WG (100-150 g/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), POLYRAM DF (2 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha). Če je do okužbe prišlo, poskrbite za čim hitrejši nanos sredstev, ki imajo vsaj delno zdravilno delovanje za nazaj. Takrat kombinirate enega od predhodno navedenih dotikalnih fungicidov in: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha) in SYLLIT 400 SC ali SYLLIT 544 SC. Posebno dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ima za take situacije pripravek CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na m višine krošnje), kateri je možno uporabiti tudi v ekološki pridelavi in ima poleg škrlupa delovanje tudi na jablanovo pepelovko, listno pegavost ter hrušev ožig.

Prihajajoče obdobje zahteva povečano pozornost na listne pegavosti, ki se kažejo z rumenenjem in prezgodnjim odpadanjem listja. Priporočamo preglede nasadov in oceno morebitnega pojava. Preprečevanje širjenja naj bo v integrirani pridelavi načrtovano že z uporabo sredstev proti jablanovemu škrlupu in pepelovki. Za varstvo v ekoloških nasadih je predvidena raba pripravkov na osnovi kislih glin in žvepla. Priporočamo uporabo pripravka MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje).

Jablanovo pepelovko preprečujete z ročnim odstranjevanjem okuženih poganjkov ter sredstvi kot so: FLINT (100-150 g/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha, stransko delovanje proti listnim pegavostim), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha) ali TOPAS 100 EC (0,5 l/ha). V nasadih brez zaznanih okužb priporočamo dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO; kateri bodo zaviralno delovali tudi na pojave fitofagnih pršic.

Pogoji za uspešno odlaganje jajčec in razvoj gosenic jabolčnega zavijača so v trenutnem obdobju manj primerni. Ob ponovnem dvigu večernih temperatur nad 15 °C priporočamo CORAGEN (18 ml/hl ob porabi vode 500 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 270 ml/ha), EXIREL (0,9 l/ha), ki delujeta na jajčeca in izlegle gosenice ter pripravka na osnovi virusa granuloze Cp: MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) in CARPOVURUSIN (1 l/ha). Slednja sta primerna tudi v ekološki pridelavi. V nasadih izpostavljenih rednim napadom jabolčnega zavijača ju je za oslabitev gosenic smiselno redno dodajati v polovičnem odmerku. V trenutnem obdobju so med posameznimi dnevi značilna nihanja ustrezne večerne temperature, zaradi česar si obetamo nestanoviten in dolgotrajnejši razvoj prvega rodu. O optimalnem času rabe drugih insekticidnih sredstev bomo obveščali skladno z razvojem razmer.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 29.05.2020 15:28
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS