50. PLODOVA VINSKA MUŠICA - 25.05.2020 11:58 - Zaključeno


Pridelovalcem koščičarjev in jagodičja priporočamo, da v nasadih pričnete s spremljanjem ulova plodove vinske mušice. Pomembno je, da izobesite lovne pasti za ugotavljanje njene navzočnosti ob začetku zorenja, in jih redno pregledujete. Sadne vrste, ki jih plodova vinska mušica napada so predvsem češnje, ameriške borovnice in robide ter maline. Sledijo jim še breskve in nektarine ter slive in češplje.

Plodova vinska mušica odlaga jajčeca v zoreče (od začetka barvanja) in zrele plodove. Ličinke (žerke), ki se izležejo izjedajo plodove, ki se začnejo mehčati in gnijejo. Ena sama plodova vinska mušica lahko odloži do okoli 20 jajčec na dan, na več plodov. Nalet plodove vinske mušice je običajno večji v nasadih, kjer je veliko propadajočega sadja, zato je zelo pomembno redno izvajanje varstva pred gnilobo ter redno odstranjevanje propadajočih plodov.

Za zatiranje plodove vinske mušice v češnjah, višnjah, breskvah, nektarinah, marelicah in slivah je bilo letos izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu Laser plus. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi in ima redno registracijo za varstvo jagodičja. Za varstvo češenj in višenj sta registrirana tudi pripravka Exirel ter Imidan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 25.05.2020 11:58
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS