49. VARSTVO VINSKE TRTE - 18.05.2020 13:30 - Zaključeno


Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva pred peronosporo in oidijem vinske trte. Škropljenja opravljajte v rednih tedenskih razmikih, ki jih prilagodite prirastu zelenih delov in količini padavin. Za varstvo pred peronosporo lahko ponovno uporabite katerega od pripravkov z dotikalnim delovanjem kot so Avtar 75 NT, Daymio F, Delan pro, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Electis 75 WG , Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG/80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mildicut, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Videryo F, Vincya F ali pripravek Universalis, ki hkrati učinkuje tudi proti oidiju. Kjer vinska trta že prehaja v fenofazo razvoja socvetij (BBCH 53-57) namesto naštetih pripravkov svetujemo uporabo fungicidov s kombiniranim dotikalnim in polsistemičnim oz. translaminarnim načinom delovanja na osnovi aktivne snovi cimoksanil (Equation pro, Cymbal, Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG, Nautile DG, Profilux, Reboot, Twingo ipd.) ali dimetomorf (Acrobat MZ WG, Forum star ipd.) ali mandipropamid (Ampexio, Orvego, Revus, Pergado MZ/D/F) ali valifenalat (Emendo F, Valis F). Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega od žveplovih pripravkov kot so Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG/WP, Pol-sulphur 800 SC, Symbiotica fito-granulirano žveplo, Symbiotica fito-tekoče žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Na toplejših območjih lahko glede na napovedane višje temperature zraka pričakujemo več možnosti za okužbe z oidijem, predvsem v vinogradih, kjer so bile okužbe prisotne tudi v preteklih letih. Tam je priporočljivo za varstvo pred okužbami že uporabiti katerega od registriranih pripravkov z delno sistemičnim delovanjem kot so Baltazar, Collis, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF ali Vivando. Proti oidiju učinkujejo tudi pripravki na podlagi mikroorganizmov kot so AQ 10, Taegro in Sonata ter pripravek Vitisan, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 18.05.2020 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS