47. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 18.05.2020 13:27 - Zaključeno


Prirast plodičev in listne mase je intenziven, nestanovitno vreme pa ustvarja dobre razmere za okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da še naprej redno izvajate preventivno varstvo na 5 do 7 dni, oziroma obnavljate fungicidno oblogo pred napovedanimi padavinami. V tem času dajte prednost pripravkoma na osnovi aktivne snovi dithianon Delan 700 WG in Delan PRO, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Uporaba sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC je upravičena le izjemoma, ko je izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno.

Zaradi ugodnih vremenski razmer v mnogih nasadih opažamo močne okužbe z jablanovo pepelovko, posebno na občutljivih sortah. Temeljni ukrep varstva pred jablanovo pepelovko je izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov. Za zatiranje bolezni pa škropilni brozgi dodajte še enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite tudi sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel 100 EC, Topaze Topas Sercadis ali Sercadis plus. Škropljenje opravite po izrezovanju okuženih poganjkov!

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača se precej razlikujejo med sadovnjaki. Sadjarjem priporočamo, da skrbno spremljate ulove metuljev na feromonske vabe. V preteklem tednu so bile razmere za parjenje jabolčnega zavijača ugodne (nad 15°C ob 21:30), zato lahko pričakujemo, da bodo samice v tem tednu, v kolikor bodo večerne temperature ugodne, na toplejših območjih že pričele odlagati jajčeca. Sedaj je zato primeren termin za uporabo pripravkov z ovicidnim delovanjem kot sta Harpun in Insegar 25 WG, ki morata biti nanešena pred masovnim odlaganjem jajčec. Z uporabo pripravkov z delovanjem na ličinke lahko še počakate, izjema so območja, kjer so večerne temperature že dalj časa ugodne za razvoj jabolčnega zavijača in je že čas za uporabo pripravkov kot sta Coragen ali Exirel.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!


Datum objave obvestila: 18.05.2020 13:27
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS